İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yönetim

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Dekanlık Ofisi

Çağdaş ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sürekli kendini yenileyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, insanın bildiğimiz şekliyle kültüre ve dünyaya anlam kattığı inancıyla hareket etmektedir..1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından itibaren disipline ulusal ve uluslararası ölçekte katkı sağlayan Fakültemiz, seçkin kadrosu ile eğitimde ve kamu hizmetinde teori, araştırma ve öz konusu olduğunda birlikteliği her şeyin üstünde tutar.

Eğitim faaliyetlerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, diğer fakülteler, Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile de “işbirliği etiğine” bağlı olan Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, kamusal konulardaki araştırmalarıyla da bir etki yaratmıştır. Deneyimlerini uluslararası bilgi toplulukları, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, farklı düzeylerdeki eğitim kurumları ve özel sektör ile paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyalarıyla tanıştırırken onların ihtiyaçlarına ve gelecekteki gereksinimlerine de son derece duyarlıdır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde, öğrenci kulüplerini/toplulukları  (Bologna Süreci kapsamında üniversite STK'ları olarak kabul edilen)çok büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin çok çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir.

Uluslararası işbirliklerini sürekli geliştiren, Erasmus ve Farabi değişim programları (ayrıca fakülteler arası ve fakülteler arası çift yandal ve anadal programları) ile öğrencilerin ufkunu genişleten, eğitim hakkını en üst düzeyde koruyup geliştiren ve gerçek dünyada aranan, eğitimli, nitelikli mezunlar yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla her zaman gurur duymakta ve mezunları ile iletişim kanallarını güçlü tutmak için çalışmaktadır.

 

Dekan
Prof. Dr. Hülya ŞİMGA
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr.Üyesi Mine TÜRKER
 
Fakülte Sekreteri  Sena ÇAMLICA

 

Bölüm Başkanları
 
Felsefe 
Prof. Dr. Güncel ÖNKAL
Psikoloji 
Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR
Psikoloji (İngilizce)  Doç. Dr. Ferzan CURUN
Sosyal Hizmet 
Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN
Sosyoloji 
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Sosyoloji (İngilizce)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Hülya ŞİMGA (Başkan/Dekan)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Gökçesu DUDAKLI (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Ferzan CURUN (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Seçilmiş Üye)

 


Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Hülya ŞİMGA (Başkan / Dekan)
 • Prof. Dr. Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (Üye / Felsefe Bölümü Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR (Üye / Psikoloji - Türkçe- Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Ferzan CURUN (Üye/ Psikoloji-İngilizce- Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN (Üye/ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye / Sosyoloji -Türkçe- Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Üye/ Sosyoloji-İngilizce- Bölümü Başkan)
 • Prof. Dr. Sevgi ŞAHİNTÜRK (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Özden BADEMCİ (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Figen KARADAYI (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL (Seçilmiş Üye)

Eğitim Komisyonu: Eğitim Komisyonu Fakültemiz Bölüm Başkanlarından oluşur. Komisyona Dekan/Dekan Yardımcısı başkanlık eder.


Fakülte Düzeyinde Ulusal/Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü:

 • Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL

Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Bölüm Koordinatörleri:

Felsefe Bölümü : Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL

Psikoloji Bölümü (TR+EN) : Araş.Gör. Esra ÖKTEM

Sosyal Hizmet Bölümü : Araş. Gör. Beyza YILMAZ

Sosyoloji Bölümü (TR+EN) : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI


Eğitim Koordinatörleri*

Fakülte Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL

Felsefe Bölümü : Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Psikoloji Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR

Psikoloji İngilizce Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR

Sosyal Hizmet Bölümü : Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

Sosyoloji İngilizce Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Sosyoloji  Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

*Bölüm Başkanları Eğitim Koordinatörlüğü görevini adı geçen öğretim elemanları ile birlikte yürütürler.


Fakülte Etkinlik Koordinatörü:

 • Araş. Gör. Esra ÖKTEM

Fakülte WEB Koordinatörleri ve Sorumluluk Alanları (Türkçe-İngilizce)

 • Prof. Dr. Hülya ŞİMGA - Fakülte Hakkında, Yönetimsekmelerinin içerikleri 
 • Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ- Akademik CV Güncelleme ve Bölümlerin içerikleri
 • Sena ÇAMLICA (Fakülte Sekreteri)- Duyurular ve Etkinlikler ile İletişim sekmeleri       

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL (Başkan)   

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Üye)

Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Üye)

Uygulamalı Eğitimler Koordinatörleri

Psikoloji Türkçe ve İngilizce Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Meral BOZDEMİR

Sosyal Hizmet Bölümü : Dr. Öğr. Üyesi Nurdane BÜRÜNGÜZ

Sosyoloji Türkçe ve İngilizce Bölümü : Arş. Gör. Sarper ATAŞER

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL (Başkan)

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Üye)

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Üye)

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye)

Doç. Dr. Ferzan CURUN (Üye)

Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Meral BOZDEMİR (Üye)

Öğr. Gör Nurdane BÜRÜNGÜZ (Üye)

Ar. Gör. Sarper ATAŞER (Üye)

 


 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinin Üniversitedeki Komisyonlara Katılımı

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR)

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Seçilmiş Üye)

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Prof. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL (Fakülte ile ilgili madde bulunması durumunda Dekan Yard. olarak katılım gösterir)

Etik Kurulu

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Seçilmiş Üye)

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Üye)

 

Korona Komisyonu Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Mevzuat Komisyonu

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Prof. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)

Satın Alma ve İhale Komisyonu

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)

 

Birim Arşiv Sorumlusu (BAS) ve Arşiv Ayrıştırma ve İmha Komisyonu (AAİK) üyeleri

Fakülte Temsilcisi:Sena ÇAMLICA

Üyeler:Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel