İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (EN)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (EN)

Psikoloji lisans programının amacı, Psikoloji ve farklı alt alanlarına yönelik temel ilkelere, kuramlara, bilimsel yöntem ve tekniklere ilişkin kapsamlı bilgiye sahip, bilimsel ve eleştirel düşünme becerisinde, mesleki ve bilimsel etik ilkeleri gözeten, bireysel ve toplumsal düzeydeki sorunlara disiplinlerarası bir bakış açısıyla çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmek ve bu mezunların üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim, hukuk, güvenlik gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

SYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir psikoloji eğitimi vermek;

Öğrencilerin psikoloji alanında hem bilgiyi üreten birer biliminsanı hem de bu bilgiyi pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak yetiştirilmesini sağlamak;

Psikoloji ve çeşitli alt-alanlarında kuramsal bilgi ve uygulamalar aracılığıyla edinilmiş güçlü bir altyapıya sahip, alandaki çalışmaları izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen, bireysel ve toplumsal sorunları geniş bir bakışaçısıyla ve nesnel olarak değerlendirebilen ve bu sorunlara yönelik özgün çözümler üretebilen, mesleki etik ilkelere bağlı psikologların yetişmesi için eğitim vermek.

VİZYON

Bilimsel yöntem ve ilkeleri; etik ilkeler, insan hakları, nesnellik, toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi değerlerle bütünleştiren bir anlayış oluşturmak;

Psikoloji alanında, eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Psikoloji bölümleri arasında saygın konumunu korumak ve geliştirmektir.

 

Doç. Dr. Ferzan CURUN
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel