İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Öğretim Kadrosu
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Öğretim Kadrosu

Paylaş
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr.Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tez ile Doktora derecesini aldı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri verdi. 1968'de Hacettepe Üniversitesine atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümü'nü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar Bölüm Başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu. Kuçuradi bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve bu Merkezin bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı. 1988-1998 yılları arasında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu (FISP) Genel Sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında başkanlığını yaptı.  Felsefe ve İnsan Hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi ve TFK Başkanı olan İoanna Kuçuradi, halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
1972 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Darüşşafaka Lisesinde altı yıl öğretmenlik yaptı ve İstanbul Üniveresitesi Kütüphanesinde çalıştı. 1982 yılında araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya başladı ve 1984 yılında Ortaçağ Felsefesi alanında Doktora derecesi aldı. 1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında Maltepe Üniversitesine geçti ve 2004 yılında, Felsefe Bölümünü kurdu. 2003-2018 yılları arasında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunun (FISP) başkan yardımcılığını yaptı.  Halen, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Sevgi İYİ
1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1982 yılında Yüksek Lisans ve 1989 yılında da Doktora derecelerini aldı. 1979-1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde asistan olarak görev yapan Prof Dr. İyi, 1990 yılında Uludağ Üniversitesi’ne atandı ve bu üniversitede Felsefe Bölümünü kurdu. 1994 yılında doçent, 2001 yılında da profesör oldu. 2005 yılından beri de Maltepe Üniversitesinde görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

Felsefe alanında lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, yüksek lisans ve doktorasını ise  Amerika Birleşik Devletleri'nde  Duquesne Üniversitesi'nde tamamladı. 2003-2017 yılları arasında öğretim üyesi olarak bulunduğu Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünde, bölüm temsilciliği ve bölüm başkanlığı görevlerini yürütttü. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluşunda yer alarak,  2010-2017 yılları arasında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2017’den bu yana Maltepe Üniversitesi’nde Felsefe Bölümünde ve İnsan Hakları Merkezinde görev yapıyor.

Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN
1992 yılında ODTÜ Felsefe Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalından, 2001 yılında "Aristoteles Etiği ve Macintyre’ın Erdem Görüşü" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesini ve 2006 yılında "Tarihsel Varlık Alanının Oluşumunda Bireyin ve Kişinin Yeri" başlıklı teziyle Doktora derecesini  aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde on yıl süreyle öğretmenlik yaptı. 2006-2012 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yaptı. 2012 yılından beri Maltepe Üniversitesinde görev yapmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
1998 yılında İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Reklam yazarlığı ve dublaj sanatçılığı yaptı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olarak çalıştı. 2004 yılında burslu olarak girdiği Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi’nden, 2008 yılında, Felsefe ve Psikoloji çift anadal programlarını tamamlayarak fakülte ikincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Etik ve Uygulamalı Etik Yüksek Lisansını, bölüm birincisi olarak bitirdi. 2015 yılında da Felsefe Doktora Programını tamamladı. Halen, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Etik, İnsan Felsefesi, İnsan Hakları, 20. Yüzyıl Felsefesi ve Varoluşçuluk alanlarında ders vermektedir.