İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

 

HAZİRAN 2017 / SAYI 1

KAPAK

 • Okurlara
 • İnsan Haklarının Etik Eğitimi, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan Haklarının Antropontolojik Temelleri, Prof. Dr. Betül Çotuksöken

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Kadına Yönelik Şiddet/İHAM “Civek Davası”, Bülent Altun

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

Denizi Küstüren Kim?, Aris Abacı

 

SÖYLEŞİ

 • Numan Hazar: “İnsan Haklarının Yerleşmesinde Eğitim Düzeyinin Önemi”

 

HABERLER

 • “Etik ve İnsan Hakları” Eğitimi
 • “Değer, Değerler ve Anlam” Konferansı
 • Soysal Hizmet Uzmanları için Etik Eğitimi
 • İoanna Kuçuradi’nin Adı, “Kadın Danışma Merkezi”ne verildi
 • 35. İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı, İoanna Kuçuradi
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 • İnsan hakları alanındaki reformlar “kitapçık” oldu
 • BM’den…
 • HELP Programı Danışma Kuruluna Avukat Musa Toprak Seçildi

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye 1945-1948

Rona Aybay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, 148 sayfa.

 • İnsan Felsefesi/İnsanın Neliği Üzerine bir Soruşturma

Muttalip Özcan, Bilgesu Yayıncılık, 2016, 416 sayfa.

 • İnsan Felsefesi Takiyettin Mengüşoğlu

Doğu-Batı Yayınları, 2016, 516, sayfa.

 • İfade ve Basın Özgürlüğü Doç. Dr. Selami Turabi

Adalet Yayınevi, 2016, 207 sayfa.

 • İnternette Irkçılık Prof. Dr. Yaman Akdeniz

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, 212 sayfa.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU YAYINLARI LİSTESİ

 

EKİM 2017 / SAYI 2

KAPAK

 • Okurlara
 • “UNESCO’ya Verilen İnsan Hakları Görevini Bugünün Koşullarına Uyarlamak: Alınan Dersler ve Geleceğe İlişkin Perspektifler”, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsanca Yaşamak, Prof. Dr. Sevgi İyi

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsan Hakları Üzerine Bazı Düşünceler, Av. V. Ahsen Coşar

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Yaşamın İçinde Doğru Değerlendirme, Elif Dilan Kara

 

SÖYLEŞİ

 • Belma AKÇURA: “Medyanın Genel Durumu Gazeteciğiliğizin De Sınırlarını Çiziyor”

 

HABERLER

 • Türkiye-AB projesi tamamlandı
 • Abdusalam Guseynov’un kitabı Türkçede
 • Merkezimize yeni bir yönetim kurulu üyesi
 • “Felsefe Seminerleri”nde “Varlık ve Bilgi Üzerine” konuşuluyor
 • Edebiyat ve Felsefe Konferansları Dizisi
 • Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
 • BM Kalkınma Programı’nın “İyi Niyet Elçisi”
 • “Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede”
 • HELP Programı Danışma Kuruluna Avukat Musa Toprak Seçildi

 

KİTAPLIK

 • Sosyal Adalet Neden Önemlidir?

Brian Barry, çev: Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 322 sayfa.

 • İnsan Hakları Hukuku

Kemal Gözler, Bursa: Ekin Yayınevi, 2017, 568 sayfa.

 • Günümüzde Arnavutluk’ta Biyoetik (Bioethics in Albania: Nowadays)

Prof. Bardhyl S. Çipi, Tirana: ADA, 2017, 204 sayfa.

 • İnsan Hakları

Thomas Paine, çev: Mehmet Osman Dostel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 312 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve ETİKLE İLGİLİ YAYINLAR

 

ŞUBAT 2018 / SAYI 3

KAPAK

 • Okurlara
 • Sinema, Felsefe Ve İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan Hakları ve Demokrasi, Doç. Dr. Muttalip Özcan

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsanın Unutulmadığı Hukuk: İnsan Haklarına Dayalı Hukuk, Prof. Dr. Gülriz Uygur

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Yeni Egemenler-GDO Tehlikesi, Denizhan Dere

 

SÖYLEŞİ

 • Doç. Dr. Gün Kut: “Irkçılıkla Mücadele Uzun Soluklu Bir Çaba Gerektirir”

 

HABERLER

 • Belma Akçura medyada özdenetim üzerine konuştu
 • Gençlik ve Çocuk Eğitimine Destek
 • “Sinema ve Felsefe” Konferansları Dizisi
 • Heidegger’in “Kara Defterler”i
 • “Afet Farkındalık Eğitimleri”
 • 22. Türkiye Felsefe Olimpiyadı
 • “Etik ve Eğitimi’’
 • 29. İstanbul Semineri: “Adalet ve Sorumluluk”
 • UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay
 • Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
 • “Mülteci Eğitimi: Deneyimlerin Paylaşılması” Çalıştayı
 • MENA Ülkelerinde Mülteci Eğitimi Projesi İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı

 

KİTAPLIK

 • Varlık ve Bilgi

Harun Tepe, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2017, 133 sayfa.

 • Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler Değişen Anlayışlar: Refah Devletinden

Hayırseverliğe Yoksulluktan Sosyal Dışlanmaya

Neşe Şahin Taşğın, Ankara: Nika Yayınevi, 2017, 264 sayfa.

 • Felsefeye Giriş Yolları Prof. Dr. Betül Çotoksöken’e Armağan

Hazırlayanlar: Ahu Tuncel, Zekiye Kutlusoy, Güncel Önkal, İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2018, 360 sayfa.

 • Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar/Sosyal Hizmet(ler)i Yeniden Düşünmek Konferansları

Derleyenler: Neşe Şahin Taşğın, Uğur Tekin, Yasemin Ahi, Ankara: Nika Yayınevi, 2017, 240 sayfa.

 • İnsanın Değeri Üzerine Söylev

Giovanni Pico della Mirandola, çev: Celal Abbas Nas, Dilek Boz, İstanbul: Herdem Kitap, 2017, 120 sayf

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

ARALIK 2018 / SAYI 4

KAPAK

 • Okurlara
 • Noktalı Virgül İstilası, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • Kadın ve İnsan Hakları, Prof. Dr. Hülya Şimga

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Bir İnsan Hakkının Gereği Olarak Adlî Yardım, Av. Musa Toprak

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal Hizmet Mesleğindeki Rolü, Yusuf Adem Uzun

 

SÖYLEŞİ

 • Güney Haştemoğlu: “Özellikle ‘Çocuk Hakları’ Tüm Hakların Temelidir

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı
 • Marmara Eğitim Kurumları Yaz Okulu
 • Çocuklara “Etik ve İnsan Hakları Eğitimi” verildi
 • Felsefi Antropoloji Çalışmaları Sempozyumu
 • Kuçuradi ve İyi, Aratos Felsefe Okulu’nun konuğu oldu
 • Kadın Filmleri Festivali’nden Kuçuradi’ye ödül
 • 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilân edildi
 • “Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu”
 • Wenhui Forum Söyleşileri
 • BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan aramızdan ayrıldı
 • 2019 Kadın Felsefeciler Takvimi
 • İsveçli öğrenci, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engelledi

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları ve İmparatorluk/ Kozmopolitanizmin Siyasal Felsefesi

Costas Douzinas, çev: Kasım Akbaş, Rabia Sağlam, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, 358 sayfa.

 • Küreselleşme, Neoliberalizm ve Su Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Eray Acar, Ekin Yayınevi, 2018, 199 sayfa.

 • Antropontoloji ya da İnsan-Varlıkbilgisi

Betül Çotuksöken, Notos Kitap, 2018, 232 sayfa.

 • Kardeşini Doğurmak/Türkiye’de Ensest Gerçeği

Büşra Sanay, Doğan Kitap, 2018, 372 sayfa.

 • Ailenin Karanlık Yüzü/Ensest

Hazırlayanlar: Alanur Çavlin, Filiz Kardam ve Hanife Aliefendioğlu, Metis Yayınları, 2018, 286 sayfa.

 • Walter Benjamin Kitabı/Seçme Yazılar

Hazırlayan ve çeviren: Tunç Tayanç, Dipnot Yayınları, 2018, 542 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

TEMMUZ 2019 / SAYI 5

KAPAK

 • Okurlara
 • Kendini Tutabilme ve Şiddet, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Programı Tezler

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsandışılaştırılan Lanetliler, Dr. Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsan Onuru ve Hukuk İlişkisi, Dr. Zeynep İspir

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Tıp Etiği, İnsan Hakları ve Koruyucu Hekimlik, Dr. Aydın Yücesoy

 

SÖYLEŞİ

 • Prof. Dr. Cemal Taluğ: “Gıda Sisteminde Etik Değerler Odağa Alınmalı”

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı
 • Yaz okulu: “Hukuku İnsan Haklarıyla Temellendirmek”
 • Etik ve insan hakları bilgisine dayalı metin okuma ve yazma kursu
 • “Hukuk ve Adalet” toplantısı
 • “Büyük Buluşmalar”
 • Prof. Dr. Yusuf Aksar soykırım yargılamalarında görev yapacak
 • “Türkiye’nin Öncü Kadınları”
 • “Ahlâk, Etik ve Etikler” konferansı
 • İnsan hakları ışığında Köy Enstitüleri konuşuldu
 • Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu anıldı
 • “Eğitimin Gelecekleri/The Futures of Education”
 • Dünyada ölüm cezası uygulamaları yüzde 31 azaldı
 • Evrensel Bildirgenin 70. yılı için anıt dikildi

 

KİTAPLIK

 • Çağımızda Metafizik Sorunu

Sevgi İyi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, 141 sayfa.  

 • Ahlâk, Etik ve Etikler

İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2019, 170 sayfa.

 • İnsan Hakları Felsefesi

Harun Tepe, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2019, 166 sayfa.

 • Erdem Peşinde/Bir Ahlak Teorisi Çalışması

Alasdair Maclntyre, çeviren: Muttalip Özcan,Vakıf Bank Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, 568 sayfa.

 • Toplum, Siyaset ve Etik/Felsefî Soruşturmalar

Editörler: Eray Yağanak, Ahmet Umut Hacıfevzioğlu, Sentez Yayıncılık, Bursa, 2019, 160 sayfa.

 • Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler

Carl Gustav Jung, çeviren: Turgut Berkes, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2019, 1326 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

MART 2020 / SAYI 6

KAPAK

 • Okurlara
 • Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek İkinci İhtiyarî Protokol Üzerine Not, Marc Bossuyt

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Programı Projeler

 

İNSAN HAKLARI

 • Yoksulluk, Sosyal Adaletsizlik ve İnsan Hakları, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluktan İnsan Hakları Yükümlülüğüne: Şirketler ve İnsan Hakları, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yücel Dericiler

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Göç Olgusu ve İnsan Haklarıyla İlişkisi, Dr. Murat Urk
 • Irkçılık Karşıtlığının Sembolü Kimdir?, Aris Abacı

 

SÖYLEŞİ

 • Nuran Direk: “Öğrenciyi Düşündürmeden Bir Kazanım Elde Edilemez”

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 71. Yılı
 • Rektörümüz UNESCO’da
 • “950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet”
 • İkinci İstanbul Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı
 • “Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı”
 • UNESCO 40. Genel Konferansı Paris’te yapıldı
 • UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü

 

KİTAPLIK

 • Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau, çeviren: Egemen Özkan, İstanbul: İthaki Yayınları, 2019, 72 sayfa.

 • Emile ya da Eğitim Üzerine

Jean Jacques Rousseau, çeviren: İsmail Yerguz, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2019, 864 sayfa.

 • Nietzsche/Anti-Felsefe Seminerleri

Alain Badiou, çeviren: İsmet Birkan, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019, 302 sayfa.

 • Vicdan/Kendi Olma Biçimleri

Özgür Taburoğlu, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları, 2019, 414 sayfa.

 • Parva Naturalia/Doğa Üzerine Kısa Yazılar

Aristoteles, çeviren: Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2019, 128 sayfa.

 • Demokratik Zorbalık

Alexis de Tocqueville, çeviren: Ebru Erbaş, İstanbul: Can Yayınları, 2019, 64 sayfa.

 • Roma’da Siyaset ve Felsefe

C. Cengiz Çekik, İstanbul: İthaki Yayınları, 2019, 240 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

KASIM 2020 / SAYI 7

KAPAK

 • Okurlara
 • Ölçü ve ‘Ölçüt’, İoanna Kuçuradi

 

İNSAN HAKLARI

 • İyimserliğin Sonu: Doğayla ve Kentlerimizle İlişkimiz Covıd-19 Sonrası Nasıl Değişti?, Prof. Dr. Güncel Önkal
 • Pandemi Sürecinde Evden Çalışma ve Özlük Hakları, Av. Kemal Akkurt
 • COVID-19 Pandemisinden Neler Öğrendik?, Prof. Dr. Ender Levent

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Hukukun Pandemi ile ya da Pandeminin Hukuk ile İmtihanı!, Av. Vedat Ahsen Coşar

 

SÖYLEŞİ

 • Joaquín José Martínez: “Ölüm Kuyruğunda Yaşadıklarım Unutulamaz”

 

HABERLER

 • UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri 5. İstişare Toplantısı
 • Sağlık çalışanlarına burs imkânı
 • 5. Yüksek İnsanî Değerler Ödülleri sahiplerini buldu
 • Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?
 • İnsan Hakları İzleme Kaynak Merkezi yenilendi
 • İfade Özgürlüğü Atölyesi
 • “İnsan Hakları Bağlamında İnsanî Değerler” Kısa Film ve Senaryo Yarışması
 • “COVID-19 Günlerinde Sivil Alanı Genişletmek”
 • Ölüm Cezasına Karşı Dünya Günü
 • Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyonun 10. Yılı
 • UNESCO ve Idries Shah Vakfı “Dünya Masalları” Kısa Hikâye Yarışması
 • 2020 Nobel Tıp ve Kimya Ödülleri sahiplerini buldu

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılında İnsan Hakları

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2020, 180 sayfa.

 • The Idea of Development Between its Past and its Future

İoanna Kuçuradi (ed.), Ideas Underlying World Problems, Vol I, LIT Verlag, Münster, 2020, 131 p.

 • The Idea and the Documents of Human Rights

İoanna Kuçuradi (ed.), Ideas Underlying World Problems, Vol I, LIT Verlag, Münster, 2020, 136 p.

 • Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Derleyen: Didem Bayındır, Tellekt Yayınları, İstanbul, 2020, 432 sayfa.

 • Mektuplardaki Felsefe/Arendt-Jaspers-Heidegger

Yusuf Örnek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020, 192 sayfa.

 • Korona Sonrası Dünyaya Bakış

Editör: H. Haluk Erdem, Sentez Yayınları, Bursa, 2020, 240 sayfa.

 • Kaldırın Şu Heykeli Buradan

Belma Akçura, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020, 237 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

NİSAN 2021 / SAYI 8

KAPAK

 • Okurlara
 • İnsan Hakları Eylem Plânı Üzerine Notlar, İoanna Kuçuradi

İNSAN HAKLARI

 • COVID-19 Pandemisinin Gıda ve Tarım Alanındaki Etkileri Üzerine Tartışmalar: Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) Çevrim İçi Konferans Dizisi Örneği, Dr. Zeynep İspir
 • COVID-19 Salgını ve Cezaevlerinde İnsan Hakları, Gözde Değirmenci Şanal

SÖYLEŞİ

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy: "Küresel Salgının Bizleri Uyarıcı, Ders Verici Bir Yanı Olmalı"

HABERLER

 • "Medya ve İnsan Hakları"
 • Dünya Felsefe Günü
 • İoanna Kuçuradi'nin Dünya Felsefe Günü Mesajı 
 • Prof. Dr. Yakın Ertürk'ün Konferansı 
 • Küresel Salgında Dünyaya Felsefî Bakış 
 • 25. Türküye Felsefe Olimpiyadı 
 • İoanna Kuçuradi'nin 10 Aralık 2020 Mesajı 
 • "Sosyal Medyanın Dili ve İnsan Hakları" 
 • Mücadele Tarihinde Neredeyiz? 
 • Felsefe Söyleşileri 21: Eskiçağ Felsefesi'nin Günümüzdeki Anlamı
 • UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın Dünya Felsefe Günü Mesajı 
 • "The Death Penalty: Justice or Revenge" Webinarı

KİTAPLIK

 • The Death Penalty: Justice or Revenge?

İoanna Kuçuradi (ed.), Ideas Underlying World Problems, Vol III, LIT Verlag, Münster, 2021, 256 p.

 • Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları

Yayına hazırlayanlar: İoanna Kuçuradi, Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2020, 224 sayfa.

 • Dış Politika Anıları/Güncemden Notlar 1967-2018

Numan Hazar, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2020, 608 sayfa.

 • Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin Yorumu

Çevirenler: Dr. Mustafa Saldırım, Nihal Eriş, Fulya Batur, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Ankara, 2020, 171 sayfa.

 • Arabuluculuk ve Felsefesi Hakkında

Arb. Turan Özer, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2020, 106 sayfa.

 • Özgürlük ve Bilgi/Fons Elders’le Söyleşi

Michel Foucault, çeviren: Utku Özmakas, Sel Yayınlık, İstanbul, 2021, 120 sayfa.

 • Yeryüzünün Lanetlileri

Frantz Fanon, çeviren: Şen Süer, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 277 sayfa.

 • Siyah Deri, Beyaz Maskeler

Frantz Fanon, çeviren: Orçun Türkay, Metis Yayınları, İstanbul, 2020, 192 sayfa.

 • Emek, Beden, Aile/Türkiye’de Kadınlık Halleri

Hazırlayanlar: Taylan Acar, Şemsa Özar, Metis Yayınları, İstanbul, 2021, 248 sayfa.

 • Başkası Üzerine Düşünmek

Ted Cohen, çeviren: Umur İda, NotaBene Yayınları, İstanbul, 2020, 104 sayfa.

 • Üstatlarımız ve Karantina Günlükleri/Üstatların Kovid-19 Günlerine Dair Duygu ve Düşünceleri

Editör: Muhammet Enes Kala, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları 103, Ankara, 2020, 328 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE ile İLGİLİ YAYINLAR

 

EYLÜL 2021/SAYI 9

KAPAK

 • Okurlara
 • Poysdorf Bildirgesi Dijital Hümanizm: Dijital Değişim Sırasında Yurttaşlar için bir Pusula

İNSAN HAKLARI

 • İnsancıl Hukukun Günümüzdeki Savaşlarda İşlevsiz Kalması Sorunu, Dr. Murat Başer
 • Eğitimin Geleceği Hakkında Bazı Düşünceler, Doç. Dr. Mustafa Günay

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Devlet Garantilerinde Kuşaklararası Adaletsizliğin Anlamı, Arş. Gör. Hasan Basri Çifci

SÖYLEŞİ

Doç. Dr. Aziz Ahmad Hamidi: “Hekimlerin Hak İhlallerini Görecek Bir Göz Kazanması Şart”

HABERLER

 • “Etik ve İnsan Hakları Semineri”
 • “Hukuku İnsan Haklarıyla Gerekçelendirmek”
 • Sağlık çalışanlarına burs imkânı
 • İnsan Hakları Programı
 • Kuçuradi “Vakayiname”nin konuğu oldu
 • IVR Türkiye Uluslararası Webinarı 2021: “Kriz Zamanlarında Felsefe ve Hukuk”
 • Uluslararası Felsefe Olimpiyadında Başarı
 • 2020 Yılı İnsan Hakları Raporu
 • Gazetecilere yönelik saldırılar artıyor
 • Kırılgan Grupların İnsan Hakları Tematik Kursu
 • “Bugünden Yunus Emre’ye Bakarken”
 • 33. İstanbul Semineri
 • 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri Afiş Yarışması
 • Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyonuna ödül
 • Sierra Leone ölüm cezasını kaldırdı
 • Küçük Amal’ın yolculuğu sürüyor

KİTAPLIK

 • Antropontolojinin Işığında Etik ya da Ahlak Felsefesi

Betül Çotuksöken, Notos Kitap, İstanbul, 2021, 328 sayfa.

 • Digital Transformation and Ethics

Peter G. Kirchschläger, Nomos, Baden/Germany, 2021, 537 sayfa.

 • COVID-19 ve İnsan Haklarına Etkisi/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadına Genel Bakış

Editörler: Biljana Braithwaite, Catharina Harby, Goran Miletić, çeviren: Av. Kasım Akbaş, The AIRE Cent- re, 2020, 409 sayfa.

 • Avrupa Düşüncesinin Serüveni Antikçağlardan Günümüze Batı Düşüncesi

Jacqueline Russ, çeviren: Özcan Doğan, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 2021, 510 sayfa.

 • Lacan: Anti-Felsefe Seminerleri 1994-1995

Alain Badiou, çeviren: Necmettin Kâmil Sevil, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2021, 224 sayfa.

 • Çoğu İnsan İyidir

Rutger Bregman, çeviren: Gül Özlen, Mundi Kitap, İstanbul, 2021, 456 sayfa.

 • Kent Hukuku Ruşen Keleş

Ayşegül Mengi, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2021, 277 sayfa.

 • Yeni Despotizm

John Keane, çeviren: İsmail Ferhat Çekem, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 309 sayfa.

 • Kayıp Adalet/Cezasızlık ve Korunan Failler

Derleyen: Gökçer Tahincioğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 207 sayfa.

 • Geleceğin Tarihleri/Ada Lovelace, Tom Paine ve Paris Komünü Bize Dijital Teknoloji Hakkında Ne Öğretebilir?

Lizzie O’Shea, çeviren: Ayşecan Ay, Metis Yayınları, İstanbul, 2021, 344 sayfa.

 • Emanet Emek/Göç Yollarında Kadınlar

Gülay Toksöz, Dipnot Yayınları, Ankara, 2021, 208 sayfa.

 • Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası

Cyrus Schayegh, çeviren: Gül Atmaca, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 400 sayfa.

 • Bilgenin Sarsılmazlığı

Lucius Annaeus Seneca, çeviren: Elif Burcu Özkan, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 2021, 67 sayfa.

 • İnsan Türleriyle Yakın Temas/Bir Paleoantropoloğun Evrim Halindeki İnsana Dair İncelemeleri

Sang-Hee Lee, Shin-Young Yoon, çeviren: Gürol Koca, Metis Yayınları, 2021, 280 sayfa.

 • Saflık ve Tehlike Kirlilik ve Tabu Kavramlarının Bir Çözümlemesi

Mary Douglas, çeviren: Emine Ayhan, Metis Yayınları, İstanbul, 2021, 232 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE ile İLGİLİ YAYINLAR

 

ARALIK 2021/SAYI 10

KAPAK

 • Okurlara
 • 10 Aralık İnsan Hakları Günü, İoanna Kuçuradi

İNSAN HAKLARI

 • Salgın ve Sağlık, Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım
 • Piyasa Sistemi ve Özgürlük, Prof. Dr. Hüseyin Özel
 • TBMM, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları, Aydın Adnan Sezgin
 • Prof. Dr. Veli Lök: “İşkence Görmüş Bir Kişiyi Yakından Görmek Bana Çok Acı Verdi”

HABERLER

 • 10 Aralık İnsan Hakları Günü
 • 33. İstanbul Semineri
 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken IIP’ye üye seçildi
 • “Onur Kavramı ve İnsan Hakları”
 • “Değer, Değerler ve Değer Yargıları Üzerine Düşünme”
 • “Tüketim Toplumu ve İnsan Hakları”
 • “Adalet: Bilgisi ve Gerektirdikleri”
 • “Çocuk ve Felsefe”
 • Dünya Felsefe Günü
 • “Kamu Görevi ve İnsan Hakları”
 • Aratos Ödülleri Sahibini Buldu
 • “İnsan Hakları Okulu: Blog” yayına başladı
 • Münazara: Dijital Çağda İnsan Hakları
 • 11. “Hangi İnsan Hakları?” Film Festivali
 • Almanya COVID-19 tedbirlerini Anayasaya uygun buldu
 • Hindistan’da kadınlar için evlenme yaşı değişti

KİTAPLIK

 • Etik, Hukuk ve İnsan Hakları/İoanna Kuçuradi’ye 85. Doğum Günü İçin

Editörler: Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur ve Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2021, 351 sayfa.

 • Rehberim Felsefe/Eğitime Felsefece Bakışlar

Editör: Ahu Tunçel, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021, 193 sayfa.

 • Sayısal Fil/Bilişim Teknolojileri, Devlet ve Hukuk Kesişiminde Bir İnceleme

Elif Küzeci, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2021, 532 sayfa.

 • Unutmak ya da Unutmamak/Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği

Elif Korap Özel, Şadiye Deniz, Şükran Pakkan, Nobel Yayınevi, Ankara, 2021, 323 sayfa.

 • İnsan Hakları

H.G. Wells, çevirenler: Celâl Üster, Ayla Ortaç, Can Yayınları, İstanbul, 2021, 128 sayfa.

 • Kant ve Metafizik Problemi

Martin Heidegger, çeviren: Kaan H. Ökten, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2021, 360 sayfa.

Düşünme Etiği

Fatmagül Berktay, Metis Yayınları, İstanbul, 2021, 368 sayfa.

 • Siyaset Felsefesi Tarihi/Platon’dan Žižek’e

Editörler: Ahu Tunçel (Cilt I), Kurtul Gülenç (Cilt II), Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 2021, 861 sayfa.

 • Avrupa’nın Entelektüel Tarihi/19. ve 20. Yüzyıl

François Chaubet, çeviren: Z. Hazal Louze, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 120 sayfa.

 • Zaten Yoktular/Kurmaca Bir Söyleşi

Slavoj Žižek, Oğuz İnel, Metis Yayınları, İstanbul, 2021, 64 sayfa.

 • Çevre Hakkı

İbrahim Kaboğlu, Nihan Yancı Özalp, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2021 (genişletilmiş 4. baskı), 328 sayfa.

 • Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu

Editör: Mustafa Günay, Çizgi Kitabevi, İstanbul, 2021, 325 sayfa.

 • Aydınlanma Nedir?/Minor Politika II

Ali Akay, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 2021, 275 sayfa.

 • Bir Vatan Evladının Notları

James Baldwin, çeviren: Suat Ertüzün, Can Yayınları, İstanbul, 2021, 208 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE ile İLGİLİ YAYINLAR

 

EYLÜL 2022 / SAYI 11

KAPAK

 • Okurlara
 • Baktığını Görebilmek, İoanna Kuçuradi

İNSAN HAKLARI

 • Açlık ve Savaşlar: En Büyük İnsan Hakkı İhlallerine Nasıl Cevap Veriyoruz?, Prof. Dr. Hilal Elver
 • İnsan Hakları ve Çin’le Jeopolitik Olarak Yüzleşmek, Prof. Richard Falk

MEZUNLARIN GÖZÜNDEN

Yapay Zekâ, Kant’ın Aydınlanma Görüşü ve Antropolojik Özgürlük Fenomeni Üzerine, Gökçe Çobansoy Hızel

SÖYLEŞİ

Av. Fikret İlkiz: “İnsan Hakları, Hukuk ve Adaletin Tek Adresidir”

HABERLER

 • İnsan Haklarına Dayalı Vaka Çalışması Atölyesi
 • İHA Mezunlar Buluşması
 • İHA Danışma Kurulu Toplantısı
 • Bir Ömür Felsefe: İoanna Kuçuradi
 • Felsefe ve İnsan Hakları Söyleşileri II-III
 • Kamu Görevlileri İnsan Hakları Eğitimi
 • “İnsanca Yaşamanın Bazı Bilgisel Önkoşulları”
 • “Yaşam Boyu Başarı” Ödülü Kuçuradi’ye Verildi
 • Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı
 • Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü Kuçuradi’ye Verildi
 • 2. Uluslararası Koruma ve Mülteciler Uluslararası Yaz Okulu
 • X Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu
 • Uçan Süpürge Vakfından Podcast Serisi
 • “Felsefe İhtisas Komitesi” Kuruldu
 • Selçuk’ta “Niçin Felsefe?” Sorusu Tartışılacak
 • Kazakistan ve Papua Yeni Gine’de Ölüm Cezası Kaldırıldı
 • ICDP’nin Toplantısı
 • IIP Toplantısı: “Monizm ve Pluralizm”
 • 25. Dünya Felsefe Kongresi Roma’da Yapılacak

KİTAPLIK

 • Nicolai Hartmann-Takiyettin Mengüşoğlu Felsefi Tartışma Çevreleri/Berlin-İstanbul Nicolai Hartmann, yayına hazırlayan: Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2022, 256 sayfa.
 • Günümüzden Bakınca Kant Etiği, İoanna Kuçuradi, Harun Tepe, Nebil Reyhani, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2022, 160 sayfa.
 • On Kavramda Wittgenstein, Harun Tepe, Runik Kitap, İstanbul, 2022, 144 sayfa.
 • Şiire Felsefeyle Yönelmek, Mustafa Günay, Çizgi Kitabevi, Konya, 2022, 423 sayfa.
 • Karanlık Zamanlarda İnsanlar Hannah Arendt, çevirenler: İsmail Ilgar, Duygu Öktem, Funda Sarıcı, Gülce Sorguç, Özgür Soysal, Selbin Yılmaz, İletişim Yayınları, İstanbul, 2022, 328 sayfa.
 • Düşünceleriyle Takiyettin Mengüşoğlu, derleyenler: Ayhan Bıçak, Egemen Seyfettin Kuşçu, Der- gâh Yayınları, İstanbul, 2022, 494 sayfa.
 • Afrika Devrimine Doğru, Frantz Fanon, çeviren: Sanem Işıl Aytuğ, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2022, 192 sayfa.
 • Kant, Paul Gayer, çeviren: Deniz Soysal, Say Yayınları, İstanbul, 2022, 648 sayfa.
 • Salgın, İklim, Toplum/Nasıl Bir Dünyada Yaşayacağız? İstanbul Politikalar Merkezi Panelleri, yayına hazırlayan: Ayşe Köse Badur, Metis Yayınları, İstanbul, 2022, 448 sayfa.
 • Çalışma Acısı/Emek ve Eziyet Deneyimleri, Uğur Şahin Umman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2022, 319 sayfa.
 • Adorno, Brian O’Connor, çeviren: Soner Soysal, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2022, 264 sayfa.
 • Süregiden Felsefe/Antik Çağdan Günümüze Filozoflarla Konuşmalar: Macit Gökberk, editör: Mustafa Günay, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2022, 279 sayfa.
 • İnsan Nedir?, Mark Twain, çeviren: Emrah Serdan, Can Yayınları, İstanbul, 2022, 112 sayfa.
 • Hukukta Anlatı, Hukukun Anlatısı, editörler: Gülriz Uygur, Zeynep İspir, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, 224 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE ile İLGİLİ YAYINLAR

 

KÜNYE

Sahibi: T.C. Maltepe Üniversitesi adına Şahin Karasar

Yayın Yönetmeni: İoanna Kuçuradi

Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Elif N. Hamidi

Yayın Kurulu: Bergen Coşkun Özüaydın, Betül Çotuksöken, Sevgi İyi, Neşe Şahin Taşğın, Hülya Şimga, Muttalip Özcan, Gülriz Uygur

 

BÜLTENin bütün sayılarının PDF’lerine ulaşmak için tıklayınız.