İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Evrensel Bildirgenin 70. Yılında İnsan Hakları
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Evrensel Bildirgenin 70. Yılında İnsan Hakları

Paylaş

HUMAN RIGHTS / 70 YEARS AFTER THE UNIVERSAL DECLARATION

EVRENSEL BİLDİRGENİN 70. YILINDA İNSAN HAKLARI

AÇIŞ KONUŞMALARI / INAUGURAL ADDRESSES

 • Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in konuşması
 • Inaugural Speech by Ângela Melo, Director of Policies and Programmes, Human and Social Sciences
 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü ve UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin konuşması

 

KONUŞMALAR / PAPERS 

 • Hanne Sophie Greve, Human Rights-Revisiting the Roots to Face the Challenges of the 21st Century / 21. Yüzyılın Sorunlarının Üstesinden Gelmek için İnsan Haklarının Kökenini Gözden Geçirmek
 • Süleyman Arslan, Türkiye’de İnsan Hakları / Human Rights in Turkey
 • Obaid Said Al-Shaqsi, Opportunities and Challenges Facing National Human Rights Institutions and the Omani Experience / Ulusal Insan Hakları Kurumlarının Karşılaştığı Fırsatlar ve Üstesinden Gelinecek Sorunlar: Umman Deneyimi
 • Hilal Elver, Beslenme Hakkı ve Geleceği / The Right to Food and its Future
 • Hüseyin Özel, Dünya Yoksulluğa Mahkûm mu? / Is World wide Poverty Inevitable?

 

 • Richard Falk, Prevalent Threats to Human Rights and Expectations for the Future / İnsan Haklarına Yaygın Tehditler ve Gelecekle İlgili Beklentiler”
 • Gün Kut, Irkçılıkla Uluslararası Kurumsal Mücadele ve Dönüşen Irk Ayırımcılığı /International Institutional Fight Against Racisism and the Transformation of Racial Discrimination
 • Numan Hazar Günümüzde Göç: Nedenleri ve Sonuçları /International Migration: Its Causes and Consequences

 

YUVARLAK MASALAR / ROUND TABLES

Yuvarlak Masa 1 / Round Table 1

İnsan Hakları Eğitiminde Neredeyiz?/ Human Rights Education: Where do we stand?

 • H. Haluk Erdem, İnsan Hakları için Eğitim
 • Ângela Melo, Human Rights Education. Where do we stand?
 • Harun Tepe, Evrensel Bildirgenin 70. Yılında İnsan Hakları ve Eğitimi: Güçlükler ve Umutlar
 • Muttalip Özcan, 21. Yüzyılda İnsan Hakları Eğitimi ve Çoğunluğun Diktatörlüğü Sorunu
 • N. Yasemin Yalım, Tıpta İnsan Hakları Eğitiminde Neredeyiz?

Yuvarlak Masa 2 / Round Table 2

İnsan Haklarının Etik Eğitimi /The Ethical Education of Human Rights

 • Ercan Çamırcı, Polislik ve İnsan Hakları
 • Denizhan Dere, İnsan Hakları Açısından GDO’lar
 • Fatih Kalkan, Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları
 • Elif Dilan Kara İnsan Haklarının Etik Eğitimi Günlük Hayatımızda Neleri Değiştirir?
 • Yusuf Adem Uzun Bir Sosyal Hizmet Uzmanının İnsan Hakları Eğitimiyle Tanışması
 • Aydın Yücesoy İnsan Hakları Eğitiminin Etkileri

Closing Address by Federico Mayor (video)

T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-7

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 180, Boyutları: 14,5cm x 21 cm, Basım Yeri-Tarihi: İstanbul 2020, ISBN: 978-605-2124-34-5.