İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları

Paylaş

BEŞİNCİ BALKAN ÜLKELERİ FELSEFE SEMİNERİ / FIFTH BALKAN COUNTRIES   SEMINAR OF PHILOSOPHY ● GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA KİMLİKLER SORUNU VE  İNSAN HAKLARI  / THE PROBLEM OF IDENTITIES IN SOUTH EASTERN EUROPE AND HUMAN RIGHTS

Bu çalışmada, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Türkiye ve Yunanistan’dan felsefeciler ve bilim insanları, farklı etnik ve dinsel kimliklere sahip insanların birbirlerine bakışlarının sık sık ölümcül çatışmalara ve soykırımlara yol açtığı bu bölgede, kimlikler konusunda insan hakları açısından bizi düşündürmeye çalışıyor.

Bu seminerde bildiri sunanlar ve bildiri konuları şunlar:

Açılış Konuşmaları / Inaugural Addresses

 • Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Başkanı, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı/Director of the Centre for Research and Application of  Human Rights of Maltepe University, UNESCO Chair in Philosophy and Human Rights, President of the Philosophical Society of Turkey
 • Kemal Köymen, T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörü / Rector of Maltepe University
 • William L. McBride, Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu Başkanı/President of  

      the International Federation of Philosophical Societies

 • Zhelyu Zhelev, Bulgaristan Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı / Former President of the Republic of Bulgaria

Bildiriler

 • Ivan Kaltchev, Religious Minorities – A Potential for Peace Religious Freedom in Bulgaria Today
 • Stanislava Pircheva, Public Function and the Role of BNR in the Context of Human Rights and Identities
 • Petru Bejan, About Hospitality and Tolerance in South-Eastern Europe
 • Pavo Barišić, Globalization, Human Rights and Democracy
 • Betül Çotuksöken, The Concept of Identity: An Anthropontological Approach
 • Harun Tepe, Nationalism and Patriotism from the Perspective of Human Rights
 • Ahmet Ulvi Türkbağ, The Theoretical and Social Conditions of Human Rights
 • Zerrin G. Tandoğan, People in Motion: A Glimpse on Conceptual, Ethical and Educational Aspects of Cross-cultural Encounters
 • Stelios Virvidakis, National Identities, Epistemic and Moral Norms and Historical Narratives
 • Stavroula Tsinorema, The Universality of Human Rights in the Space of Cultural Pluralism
 • Myrto Dragona-Monachou, Greekness, Hellenistic Cosmopolitanism and Human Rights
 • Bardhyl Çipi, Bioethical Aspects of Torture in Albania in the Human Rights Focus
 • Mircea Dumitru, On Toleration, Charity and Epistemic Fallibilism
 • H. Haluk Erdem ve Mustafa Günay, Küreselleşme, Çokkültürlülük ve İnsan Hakları
 • Ali Taşkın, Etnik, Kültürel Kimlik Hakkının, Evrensel, Bireysel İnsan Haklarının Önüne Geçilmesi Tehlikesi
 • William L. McBride, Summary of the Seminar

T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Yayınları-5

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi

Sayfa Sayısı: 192, Boyutları: 14,5cm x 21 cm, Basım Yeri-Tarihi: İstanbul 2011, ISBN: 978-975-6760-57-4