İletişim Fakültesi | *FEL 167-Düşünce Tarihi dersinin vize sınavı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat:10:00'da B 407-B 408-B 409 nolu dersliklerde yapılacaktır.

İletişim Fakültesi

*FEL 167-Düşünce Tarihi dersinin vize sınavı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat:10:00'da B 407-B 408-B 409 nolu dersliklerde yapılacaktır.

*FEL 167-Düşünce Tarihi dersinin vize sınavı 18 Kasım 2022 Cuma günü saat:10:00'da B 407-B 408-B 409 nolu dersliklerde yapılacaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel