International Fine Arts Student Congress (IFASC)

Call for Papers

Share

Türkçe çağrı metnini sayfanın en altında bulabilirsiniz.

EN

Call for Paper
8TH INTERNATIONAL FINE ARTS STUDENT CONGRESS 2020

 
"ANOTHER WORLD" 


     Maltepe University, Faculty of Fine Arts is organizing the 8th Annual International Fine Arts Students Congress to all undergraduate and postgraduate students from Turkey and abroad. MA students will be able to participate only if this is their final year of study (countries where the BA is 3 years long). Congress will be held at Maltepe University in Istanbul, Turkey on 28-29 April 2020. Previous conferences have attracted students and faculties from different continents such as Asia, Europe, Africa, North and South America.


      People develop utopias or dystopias over problems that exist in their societies, with their curiosity and their longing for the different ones.
The ideals of “Another World” brought to life by these utopias and dystopias, turn into places where we feel safe in order to get away from the problems that we internalize.
The idea of “Another World” becomes a tool to gather and solve these problems that disturb us when we face them under one roof.
“Another World” is a subject not far from reality, even may be located in it, but it must be examined to see.
The art that is our guide in this quest, is a reality that lies at the foundation of “Another World”, where we can create differences to get away from ourselves and our society.
Perhaps it is possible to dive deep into our subconscious and create phenomenons in order to make a difference in art...

 

The offered key-concepts at this context:

•    Memory /Fiction / Expression in Art and Design
•    “Human” as an Object at Art and Design
•    Natural Factors and Human
•    Cultural Differences and Geography in Art and Design Production
•    Mind and Metaphors
•    Art, Design and Objectivity in the Context of Formalism
•    Subconscious and Production
•    Mythology and Artwork
•    Utopian and Dystopian Approaches to Art and Design
•    Differences and Differentiation
•    War and Art
•    Searching For Art in Society
•    Place of Design in Society
•    Reality Shaped by Art and Design
•    Subconscious and Dreams
•    Subconscious Shaping the Process of Creation
•    Instincts and Experiences
•    Art / Design and Consumption
•    Gender Roles in Utopias and Dystopias
•    The Effect of Social Structure on Art Perception
•    Language and Art
•    The Place of Art in Today's World

 

Participation Categories:
•    Exhibition
•    Performing
•    Film Screening
•    Congress Paper 

 

Paper abstracts, performance suggestions, film screening synopsis and artworks for exhibition must be submitted to [email protected] in order to be considered by the board of referees.
 
Exhibition participants must send their work explanation and film screening participants must send their film synopsis.
 
Artworks presented for exhibiton must be 50x70cm in size (smaller artworks will be accepted), JPEG in format and 300 dpi resolution.
Films for the film screening must be HD Quality and in DVD format.
 
The JPEG version of original work that will be exhibited, photoblocked and shown in our catalogue, will not given back after its use.


Important Dates
  
06 March 2020                         Synopsis Submission Deadline
 
13 March 2020                         Announcement of Accepted Papers and Works
 
27 March 2020                         Full Work Submission and Registration Deadline
 
28-29 April 2020                      Dates of the Congress
 
 
We all encourage lecturers, teachers and professors to circulate this call widely across their undergraduate and postgraduate students, as this will be a unique occasion to visit the city of Istanbul. Participating students will be joining fellow students from Turkey and across the World in a congress organized by Maltepe University’s Faculty of Fine Arts.
  
There is NO REGISTRATION FEE. 
 
Participants will be provided housing on campus in the five-star Marma Hotel Istanbul Asia. https://www.marma-spa.com/
 
For further information visit our website https://maltepe.edu.tr/ifasc/ or follow us on Instagram https://www.instagram.com/ifasc2020/
You can contact us at  [email protected]

 

TR

Çağrı Metni
8.ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİ KONGRESİ 2020

 
"BAŞKA BİR DÜNYA"  


        Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yurtiçi ve yurtdışından bütün lisans ve yüksek lisans öğrencileri için 8.Uluslararası Güzel Sanatlar Öğrenci Kongresi IFASC’ı düzenliyor. MA öğrencileri, eğitimlerinin son yılı içerisinde olmak şartıyla katılım gösterebilirler (BA eğitimi 3 yıl süren ülkeler için geçerlidir). Kongre, 28-29 Nisan 2020 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Önceki yıllarda Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’dan birçok katılımcıyı misafir etmiştir.

 

        İnsanlar, bulundukları toplumlarda var olan sorunlar üzerine, farklı olana duydukları merak ve özlemler ile ütopya veya distopyalar geliştirirler.
Bu distopyalar ve ütopyalar ile hayat bulan “Başka Bir Dünya” idealleri, içselleştirdiğimiz sorunlardan ve somut olandan uzaklaşmak adına kendimizi daha güvende hissettiğimiz yerlere dönüşürler. 
"Başka Bir Dünya" düşüncesi, çoğu zaman bizi rahatsız eden pek çok farklı sorunla karşı karşıya kaldığımızda o sorunları tek bir çatı altında toplayıp çözümleyebildiğimiz yere götürecek bir araç haline gelmekte.
"Başka Bir Dünya", gerçekliğe çok da uzak olmayan, belki tam içinde yer alan ama görmek için irdelenmesi gereken bir konu. 
Bu arayışta bizim yol göstericimiz olan sanat ise, "Başka Bir Dünya"nın temelinde yatan, kendimizden, toplumumuzdan uzaklaşmak için farklılıklar yaratabileceğimiz bir gerçeklik.
Belki de sanatın içinde bir farklılık yaratmak adına bilinçaltımızın derinliklerine inmek ya da bu şekilde farklı fenomenler ortaya çıkarabilmek mümkün olabilir...

 

Bu bağlamda sunulan anahtar konseptler:

•    Sanat ve Tasarımda Bellek / Kurgu / İfade
•    Sanat ve Tasarım Nesnesi Olarak “İnsan”
•    Doğal Etkenler ve “İnsan”
•    Sanat ve Tasarım Üretiminde Kültürel Farklılıklar ve Coğrafya
•    Zihin ve Metaforlar 
•    Biçimsellik Bağlamında Sanat-Tasarım ve Nesnellik 
•    Bilinçaltı ve Üretim 
•    Mitoloji ve Yapıt
•    Sanat-Tasarımda Ütopik ve Distopik Yaklaşımlar
•    Farklılıklar ve Farklılaşma 
•    Savaş ve Sanat 
•    Toplum İçinde Sanat Arayışı
•    Tasarımın Toplum İçindeki Yeri 
•    Sanat ve Tasarımın Şekillendirdiği Gerçeklik 
•    Bilinçaltı ve Rüyalar 
•    Bilinçaltında Şekillenen Yaratım Süreci 
•    İçgüdüler ve Deneyimler 
•    Sanat/ Tasarım ve Tüketim 
•    Ütopya ve Distopyalarda Cinsiyet Rolleri 
•    Sosyal Yapının Sanat Algısı Üzerindeki Etkisi 
•    Dil ve Sanat 
•    Günümüz Dünyasında Sanatın Yeri 

 

Katılım Kategorileri:
    • Sergi
    • Performans
    • Film Gösterimi
    • Bildiri
 
Bildiri özetlerinin, performans önerilerinin, film sinopsislerinin ve sergi için sunulan eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi için [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Sergi katılımcıları eser künyeleriyle beraber eser açıklamalarını, film gösterimi ile katılacaklar ise film sinopsislerini göndermelidir.


Sergi için sunulan fotoğraf ve resimlerin 50x70cm boyutunda (bu ölçünün altındaki ölçüler de kabul edilmektedir, ancak bu ölçünün üzerine çıkılmamalıdır), JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte olması zorunludur.


Film gösterimi için eserler HD Kalite ve DVD formatında olmalıdır.


Orijinal eserlerin JPEG görselleri üniversitemiz tarafından fotoblok baskı alınarak sergilenecek ancak sergi sonunda katılımcılara geri iade edilmeyecektir. Sunulan çalışmalar aynı zamanda kongremizin kitapçığında yer alacaktır.

 

Önemli Tarihler:
 
06 Mart 2020                         Özet Gönderimin Son Tarihi
 
13 Mart 2020                         Kabul Edilen Eserlerin ve Bildirilerin Duyurusu
 
27 Mart 2020                         Teslim ve Kayıtların Son Tarihi
 
28-29 Nisan 2020                    Kongre Tarihleri
  
 
Tüm akademisyenleri bu çağrıyı lisans ve lisansüstü öğrencileriyle paylaşmaya davet ediyoruz. Katılımcılar, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen kongrede Türkiye’den ve yurt dışından birçok öğrenciyle bir araya gelmek, aynı zamanda İstanbul’u ziyaret etmek için eşsiz bir fırsat yakalayacaklardır.

 

KAYIT ÜCRETSİZDİR.
 
Katılımcılar üniversitemizin kampüsü içerisinde yer alan beş yıldızlı Marma Hotel İstanbul Asya’da misafir edilecektir. (https://www.marma-spa.com)
 
Gelişmelerden haberdar olmak için internet sitemizi ve Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. (https://maltepe.edu.tr/ifasc/) (https://www.instagram.com/ifasc2020/) 
 
Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.