Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisans Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BİLGİ

Kuramsal

Olgusal

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

BİLGİ

Kuramsal

Olgusal

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

X

 

 

 

X

X

X

 

X

 

X

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

3.  Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

 

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1.  Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

3.  Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel