Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
            

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

            

(TYYÇ, 8. Düzey, Doktora Eğitimi)[1]

            
            

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

            

 

            
            

1

            
            

2

            
            

3

            
            

4

            
            

5

            
            

6

            
            

7

            
            

8

            
            

9

            
            

10

            
            

11

            
            

12

            
            

13

            
            

14

            
            

15

            
            

BİLGİ

            
            

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

            
            

X

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

BECERİLER

            
            

1. Alanındaki yeni bilgileri sistematik biryaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

YETKİNLİKLER

            
            

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

            
            

1. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

2. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

3. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

Öğrenme Yetkinliği

            
            

1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

            
            

1. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

2. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

Alana Özgü Yetkinlik

            
            

1. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

2. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

3. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

 

            
            

X

            
            

X

            
            

X

            
            

 

            

 


[1] TYYÇ, 8. düzey-doktora için YÖK Sitesinden:  http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=35  adresinden alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel