Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Bilgisayar, Yüksek Lisans, Akademik)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

BİLGİ

  1. Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında bilimsel araştırma yaparak derinlemesine ve genişlemesine kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

  1. Bilişim ve/veya bilgisayar bilimlerinde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

  1. Bilişim ve bilgisayar bilimleri problemlerini işaret eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

  1. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

Öğrenme Yetkinliği

  1. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahip olduğunu inceler ve uygulamalarıyla gösterir.

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

  1. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

  1. Bilişim uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar.

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

  1. Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 


[1] YÖK sitesinden, http://www.yok.gov.tr/content/view/977 adresinden, “Karar Ekleri” 52-54: Mühendislik, Üretim ve İşleme kısmı sayfa 11’den alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel