Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

Programı tamamlayan öğrenciler,

  1. Temel mesleki bilgileri bilir.
  2. Bir kurumda belli bir alanda çalış ve kısmen uzmanlaşır.
  3. Tüm düzeylerde karar alma yeteneği kazanır.
  4. Disiplinler arası çalışmalara uyum sağlama becerisi kazanır.
  5. Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanır.
  6. Yeni durumlara uyarlanabilme yeteneği kazanır.
  7. Yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanır.
  8. Karşılaşılan sorunları analiz etme ve çözme yeteneği kazanır.
  9. Önerilen çözümü savunabilme becerisi kazanır.
  10. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel