Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İşletme yöneticiliği yetkinliğine sahip olmak.
 1. İşletme problem analizlerini yapabilmek.
 1. Çağdaş yönetim tekniklerini özümsemek
 1. Yenilikçi yaklaşımlarla iş fikirleri üretebilmek
 1. Girişimcilik fikirlerini ticarileştirerek iş modellerine dönüştürebilmek
 1. Disiplinler arası kolektif çalışma yapabilmek
 1. İşletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve insani sorululuklarının bilincinde olmak
 1. İş hayatındaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri izleme ve yönetsel problemlere uyarlama yeteneğine sahip olmak.
 1. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
 1. İşletmelerin doğal ve toplumsal çevrelerine karşı sorumluluklarının bilincinde olmak
 1. İşletme fonksiyonlarında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip olmak.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel