Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1.Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki sağlık hizmeti modellerinin temel karakteristik ve  ilkelerini tartışabilir.

2.Sağlık kurumlarında yönetim, yönetici ve organizasyon kavramları,  yönetim süreçleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibidir.

3. Sağlık kuruluşlarında görülebilecek mesleksel riskler ve meslek hastalıkları ile ilgili yasal durumu ve sağlık yöneticisinin sorumluluklarını bilir.

4. Sağlık hukukunun temel kavramlarını, sağlık hakkı, hasta ve hekim hakları, idari ve hukuki sorumlulukları bilir.

5. Sağlık kurumlarında finansal yönetim kavramı ve ilkeleri, finansman ve yatırım kararlarını tartışabilir.

6. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin temel kavramlarını, sağlık kurumlarında ihtiyaç taleplerinin belirlenmesi ve satın alma süreçlerini bilir.

7. Sağlık iletişiminde kullanılan iletişim stratejilerini ve doktor-hasta iletişimindeki temel prensipleri bilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel