Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Bütüncü, atravmatik ve aile merkezli bakım felsefesini benimser.
 2. Çocuk ve ailenin sağlığını geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemşirelik yaklaşımlarını uygular.     
 3. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanır.
 4. Çocuğa,  büyüme gelişme özelliklerini dikkate alarak bakım verir.
 5. Çocuk ve aileye bakım verirken  etkili iletişim tekniklerini kullanır.
 6. Akut ya da kronik fiziksel ya da mental hastalığı olan çocuklara bakım verir.
 7. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilimsel araştırmalara katılır.
 8. Kanıta dayalı hemşireliği benimser.
 9. Çocuğun gelişimsel immatürlüğünden dolayı, savunucu, eğitici ve danışmanlık rollerini yoğun bir şekilde uygular.
 10. Çocuk problemlerine neden olan faktörler ve koruyucu yaklaşımlara karşı duyarlıdır.
 11.  Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel