Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin yerinden yönetim felsefesini ve yerinden yönetim türleri ve fonksiyonlarını öğrenmesini, sivil toplum kuruluşlarını tanımasını, devlet ve özel sektör ilişkilerini incelemesini, yönetişim ve demokratik yönetim modellerini yerleştirmek için yoğun ve kapsamlı bilgi almasını ve söz konusu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır.  

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel