Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Tanımı

İktisat Doktora Programı öğrencilerin ekonominin en temel alanlarına ilişkin geniş ve kapsamlı bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmak, kamu ve özel sektörde görev yapan iktisatçıların donanımlarını güçlendirmek, onlara yeni uzmanlık sahaları kazandırmak için oluşturulan doktora programında iktisadın kuramsal temelleri ele alınırken, uygulamalı analiz ve tekniklerle de program güçlendirilmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel