Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler.  Alan dışından programa başvuran öğrenciler, ancak Bilgisayar mühendisliği tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamladıktan sonra programa başvurabilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel