Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU (Başkan -Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Müdür Yardımcısı-Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI (Müdür Yardımcısı-Üye)

Zuhal NAZIM (Raportör) - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Prof. Dr. Zeliha ÖZER (Üye) - Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ahmet Mesut RAZBONYALI (Üye) - Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN (Üye) -Eğitim Bilimleri Ana bilimDalı

Prof. Dr. Emin Murat ESİN (V.) (Üye) - Elektrik Elektronik Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ (Üye) - Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Üye) - Felsefe Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ (üye) - Finans Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Celal Oktay YALIN (Üye) -Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN (Üye) -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Üye) - Hemşirelik Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye) - Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN (Üye) - İç Mimarlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR (Üye) -İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gül BATUŞ (Üye) -İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Üye) -İnsan Hakları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ  (Üye) -İşletme Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Üye) -Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet CINCIK (Üye) - Klinik Embriyoloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Hüseyin ÇAKALLI (Üye) - Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ (Üye) - Mimarlık Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Üye) -Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Üye) -Psikoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYTEKİN  (Üye) -Radyo, Sinema ve TV Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK (Üye) - Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ (Üye) - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye) -Sosyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayla OKTAY(Üye) - Temel Eğitim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Üye) -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Üye) -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR (Üye) - Yapı Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı

Doç Dr. Nevin TAŞALTIN (Üye) - Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Anabilim Dalı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel