Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

BİL 601-Dağıtık ve Paralel Algoritmalar
Paralel ve dağıtık işlemenin temelleri, paralel hesaplama için soyut modeller, PRAM, dağıtık ve paralel algoritmaların analizi ve karmaşıklıkları, paralel ve dağıtık algoritmaların tasarım teknikleri, paralel sıralama ve arama algoritmaları, dağıtık arama, paralel numerik ve geometrik algoritmalar, graf algoritmaları, dağıtık ağlar.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 7.5
Ön Koşul: Yok
 
BİL 602-Hesaplama Teorisi
Turing makineleri, hesaplama modelleri, sonlu durum modelleri, hesaplama karmaşıklığı, ardışık fonksiyonlar, hesaplanabilirlik ve çözümlenemezlik, hızlandırma ve katmanlama teoremleri.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 7.5
Ön Koşul: Yok
 
BİL 669-Doktora Semineri
 
Kuram: 0 saat
Uygulama: 1 saat
Yerel Kredi: 0
AKTS Kredisi: 7.5
Ön Koşul: Yok
 
BİL 679-Yeterlik Sınavı
 
Kuram: 0 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 0
AKTS Kredisi: 30
Ön Koşul: Yok
 
BİL 689-Doktora Tez Önerisi
 
Kuram: 0 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 0
AKTS Kredisi: 30
Ön Koşul: Yok
 
BİL 699-Doktora Tezi
Öğretim üyelerinin danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencilerinin tez çalışması ve tez yazımı.
Kuram: 0 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 0
AKTS Kredisi: 30
Ön Koşul: Yok
 
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel