Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

ALES PUAN TÜRLERİ

PUAN TÜRLERİ

T.C. Maltepe Üniversitesi

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

PROGRAMIN ADI

KABUL EDİLEN ALES PUAN TÜRÜ

ALES
EN AZ STANDART SINAV PUANI

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik (IB) Sertifikalı

EA

55

Felsefe Doktora

EA

55

Felsefe Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

Felsefe Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Eğitim Felsefesi)

EA

55

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Etik ve Uygulamalı Etik)

EA

55

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Felsefe ve Sosyal Politika)

EA

55

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora

SÖZ

55

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

İktisat Doktora

EA

55

İktisat Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

İktisat Tezli Yüksek Lisans

EA

55

İletişim Bilimleri Doktora

SÖZ

55

İletişim Bilimleri Doktora (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans

EA-SÖZ

55

İşletme Doktora

EA

55

İşletme Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

İşletme Tezli Yüksek Lisans

EA

55

İşletme Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Havacılık Yönetimi)

EA

55

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Beden Psikoterapisi Sertifikalı)

EA

55

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora

EA

55

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı (Lisans Sonrası)

EA

80

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

EA

55

Özel Hukuk Doktora

EA

55

Özel Hukuk Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Pazarlama İletişimi Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

55

Psikoloji Doktora

EA

55

Psikoloji Doktora (Lisans Sonrası) (Opsiyon: Gelişim)

EA

80

Psikoloji Doktora (Opsiyon: Gelişim)

EA

55

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi)

EA

55

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Gelişim Psikolojisi)

EA

55

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

55

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Sosyoloji Doktora

EA

55

Sosyoloji Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Uluslararası İktisat ve Finans Tezli Yüksek Lisans

EA

80

 Uluslararası Ticaret Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

Sinema Sanatta Yeterlik

YOK

Sinema Sanatta Yeterlik (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

Film Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

YOK

Sanat Politikaları İşletmeciliği

YOK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
 İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

MADDE 5 –  (1) Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.

b) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvurduğu puan türünden en az 55 standart tam puan almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın gerektirdiği ALES puanına sahip olup, en fazla bir yarıyıl öğrenimine ara verenlerden ALES puanı koşulu aranmaz. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların enstitüdeki anabilim ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

(2)Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) ALES puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alan adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

2) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

MADDE 25 –(1) (Değişiklik 27.11.2017 tarih ve 30253 sayılı Resmi Gazete) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde adaylarda ALES puanı aranmaz.

(2) (Değişiklik 27.11.2017 tarih ve 30253 sayılı Resmi Gazete) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, lisans/yüksek lisans not ortalaması ile mülakat ve/veya yetenek sınavı sonucu da değerlendirilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel