Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı, zaman ve mekana bağımsız, uzaktan eğitim modeline uygun olarak ve çağımızın uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetim yetkinlik alanları incelenerek, 6 adet zorunlu, 4 adet seçmeli olmak üzere, toplam 10 adet ders ve buna ilave olarak Bitirme Projesinden oluşmaktadır.

Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science