İşletme (Uzaktan Eğitim) Lisans Programı

Teknolojik gelişmeler bazı engelleri ortadan kaldırmakta, kimi imkansızlıkları olanaklara çevirmektedir. Bu çerçevede, Maltepe Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı büyük bir olanağa çevirip zaman ve mekan unsurlarının bir engel olmaktan çıkarıp her kesimden, her bölgeden öğrenciye üniversite eğitimi sunmayı amaçlamakta ve bu bağlamda lisans düzeyinde uzaktan eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilecek İşletme lisans programı, örgün eğitim programından içerik ve zenginlik bakımından farksız olup örgün eğitimin bir takım kısıtlarını da ortadan kaldırmaktadır.
Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitim İşletme lisans programı iş hayatı ve eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen ya da büyük şehirler dışında başka şehirlerde ikamet eden ya da bir takım engelleri olan öğrenci adayları için eşsiz bir olanak sunmaktadır.

Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science