Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım uzaktan eğitim programı, günümüz teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında; öğrencilerin öğretimin verildiği mekânda olmaksızın eğitim almalarına olanak tanır. Uzaktan Eğitim Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, öğrencilerin özellikle zaman ve mekan problemi nedeniyle oluşan iş hayatı, coğrafi koşullar, bedensel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran durumlardan etkilenmeksizin nitelikli Halkla İlişkiler eğitimini alabilmelerini hedeflemektedir.

Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science