Maltepe Üniversitesi | ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRELERİ / MUISC 2017

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRELERİ / MUISC 2017

 

Fakülteler–Yüksekokul

Tarih

Başlık (EN)

Başlık (TR)

Hemşirelik Yüksekokulu 13-14 Mart 2017 Innovation in Nursing Hemşirelikte Yenilikçilik

Güzel Sanatlar Fakültesi

16-17 Mart 2017

Art / View

Sanat / Bakış

İletişim Fakültesi

23-24 Mart 2017

Communication Matters: Globalization Mobility and Integration

İletişimde Önemli Konular: Küreselleşme, Hareketlilik ve Entegrasyon

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

30-31 Mart 2017

Migration as a Global Problem

Küresel Bir Sorun Olarak Göç

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

06-07 Nisan 2017

Digital World and Developments

Dijital Dünya ve Gelişmeler

Hukuk Fakültesi

20-21 Nisan 2017

Young Perspective to the Concept of Legal Education in Universities

Üniversitede Hukuk Eğitimine Genç Yaklaşımlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

27-28 Nisan 2017

Innovative Engineering

Yenilikçi Mühendislik

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

04-05 Mayıs 2017

Designing (in) Istanbul

İstanbul’u Tasarlamak

Tıp Fakültesi

08-09 Mayıs 2017

Personalized Medicine

Bireysel Tıp

Eğitim Fakültesi

11-12 Mayıs 2017

Teacher of the Technological Era: Transforming Society, Changing Needs, Shifting Opportunities and Approaches

Teknoloji Çağının Öğretmeni: Dönüşen Toplum, Değişen İhtiyaçlar, Değişen Olanaklar ve Yaklaşımlar

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel