Maltepe Üniversitesi | Senato

Senato

Rektör Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma AKŞİT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Manuk Norayık MANUKYAN
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf AKSAR
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz DEMİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin AKŞİT
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim NALBANT
Konservatuvar Müdürü Prof. Çiğdem İYİCİL
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeliha ÖZER
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Yıldız CAN
Eğitim Fakültesi Senatörü Dr. Ögr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN
Güzel Sanatlar Fakültesi Senatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN 
Hukuk Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Devrim ULUCAN
İletişim Fakültesi  Senatörü Prof. Dr. Zafer KESEBİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Nermin ÇELEN
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Sadettin ÖZEN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Hamit TOPUZ
Tıp Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Ali Çağlar ÖĞÜTMAN
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel