Maltepe Üniversitesi | Rektörlük

Rektörlük

PROF. DR.
ŞAHİN KARASAR

Rektör

PROF. DR.
BETÜL ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
BELMA AKŞİT

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
MANUK NORAYIK MANUKYAN

Rektör Yardımcısı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel