Maltepe Üniversitesi | Rektörlük

Rektörlük

PROF. DR.
ŞAHİN KARASAR

Rektör

PROF. DR.
BETÜL ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
BELMA AKŞİT

Rektör Yardımcısı

PROF. DR.
MANUK NORAYIK MANUKYAN

Rektör Yardımcısı

NAZİYE SEYMENOĞLU

Yazı İşleri Müdürü

MİMAR
HABİP SEVİNÇ

Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı

UFUK TAŞ

Bilgi İşlem Daire Başkanı

MUSTAFA SERİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel