Maltepe Üniversitesi | Üniversite Komisyonları

Üniversite Komisyonları

Etik Kurul

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek amacı ile kurulmuştur.

Etik Kurulu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY Rektör Başdanışmanı/İç Denetim Başkanı
Üye Prof. Dr. Nermin ÇELEN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Nurgün OKTİK İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Selcen ATAÇ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Trafik Güvenliği Kurulu

Ülke genelinde önemli bir sorun olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO, ENHİS 2009) verilerine göre en büyük risk grubunu gençlerin oluşturduğu trafik güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla, kampüste güvenli trafik ortamının sağlanması için oluşturulan kurul, kampüs içindeki trafik ihlallerinin bildirildiği elektronik ihbar sistemi üzerinden çalışmaktadır.

Trafik Güvenliği Kurulu Üyeleri

Başkan Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri OLUR Rektör Danışmanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Elif SUNGUR İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Bilsay ÇETİN Güvenlik Müdürü
Üye Kerem ÇEP Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR)

MÜAR, Üniversite mensubu olduğunu bildirerek ulusal/uluslararası bilimsel araştırma ve AR-GE projeleri yapan; fikri mülkiyet haklarının tescili (telif eser,uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlardan alınan patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi, marka, vb.) ile ödül ve atıf alan; makale ve kitap/kitap bölümü yazan, yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantılara, toplantı programı içinde yer alan bir sunumla (bildiri, poster ya da sanat çalışması) ya da panelist ve yorumcu olarak katılan tüm akademik personelin çalışmalarını değerlendirir. Bilimsel araştırma projelerini kabul eder, değerlendirir, destekler, izlenmesini sağlar; uzaktan eğitime yönelik özgün eserleri ve çalışmaları değerlendirir, koordinasyon birimince tüm sürecin kayıt altına alınmasını sağlar ve Rektörün bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütür.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (MÜAR) Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Bahattin AKŞİT İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Dr. Selahattin YILDIZ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abbas DÜNDAR Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZKAN KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Eğitim Komisyonu

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında
 makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu-seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Çalışmaları için tıklayınız.

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Niyazi KARASAR Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK Genel Eğitim Dersleri Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Özden ÖZLÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Merve SEZGİN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye Eğitim Komisyonu Başkanları İlgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu

 

Kalite Komisyonu

Üniversitenin tüm birimlerinde kalite geliştirme çalışmaları ile kalite güvence sistemini geliştirmek; Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine hazırlık olmak üzere yıllık Kurumsal İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması için her türlü desteği vermek amacı ile kurulmuştur.

Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör 
Üye* Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü
Üye Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ Kalite Yönetim Koordinatörü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KOCA Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi David Terence THOMAS Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge ÜREM Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Öğr. Gör. Evrim TUNCEL SOMYÜREK Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Sevim ÇAVDARLI Strateji ve İş Geliştirme Direktörü
Üye Faik KAPTAN İlçe Milli Eğitim Müdürü
Üye Durmuş KOCA Türk Hava Yolları Kalite Müdürü
Üye Erdal YAŞLICA Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Üye Bahar YAŞLICA Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Uzmanı
Üye Ahmet Kadir ÇAKIR Öğrenci Konseyi Başkanı
* Rektörün katılmadığı durumlarda komisyona başkanlık yapar.

 

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu

Üniversitedeki eğitimin iyileştirilmesini, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerinin AB standartlarına ulaşabilmesi için her eğitim biriminin bir stratejik plan hazırlamasını ve her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yaparak her beş yılda bir stratejik plan hazırlamak.Her takvim yılı için yapılan öz-değerlendirme çalışmaları doğrultusunda Kurumsal İç Değerlendirme (KİDR) raporunu hazırlayarak senatoya sunmak.

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Şafak GÜNDÜZ Kalite Yönetim Koordinatörü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Üye Sevim ÇAVDARLI Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

Mevzuat Komisyonu

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY Rektör Başdanışmaı/İç Denetim Başkanı
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hulüsi Alphan DİÇKOL Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Diğdem ENEREM Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Merve SEZGİN Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye Zuhal NAZIM Enstitüler Koordinatörü

 

Satın Alma ve İhale Komisyonu

Satın Alma ve İhale Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör 
Üye Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜLAY Rektör Başdanışmanı/İç Denetim Başkanı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Dilek AKÇORU İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Rektör Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Prof. Dr. Filiz DEMİR İletişim Fakültesi Dekanı
Üye Prof. Çiğdem İYİCİL Konservatuvar Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Belis GÜLAY ŞAHİN Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Burak KÜÇÜK İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Aslı Nur SENCER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı
Üye Öğr. Gör. Elif SUNGUR MİKAM Müdürü
Üye Pelin GÜMÜŞ BİÇKİN Halklar İlişkiler Uzmanı

 

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu

Komisyon, Üniversite Arşivinde kullanılmasına ve saklanmasına gerek görülmeyen her türlü malzemenin imhası için nihai kararı verir.

Üniversite Arşiv İmha ve Ayrıştırma Komisyonu Üyeleri

Başkan Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK Genel Sekreter
Üye Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Üye Habip SEVİNÇ Yapı İşleri ve  Teknik İşler Daire Başkanı
Üye Seda İÇİN Kütüphane Yayın Şefi
Raportör Yankı ERGÜL Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Memuru

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu

Maltepe Üniversitesi – Sanayi işbirliğini başlatmak ve geliştirmek.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü
Üye Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili
Üye Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Üye Doç. Dr. Nevin TAŞALTIN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ali AKMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YUCA DOĞDU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ARTAR İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Öğr. Gör. Elif SUNGUR İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Yayın Komisyonu

Birimler bünyesinde:
Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak,yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;
Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.
Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek amacı ile kurulmuştur.

Yayın Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Yardımcısı
Üye Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Üye Prof. Dr. Ahmet Zafer ÖZTEK Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Üye Dr. Öğr. Üyesi Yaprak Çakıl DÖNMEZ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Raportör Mustafa SERİN Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel