Maltepe Üniversitesi | KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI

Maltepe Üniversitesinin Kalite Politikası;

  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara yeni bilgi ve teknoloji üreterek bugüne ve geleceğe katkı sağlayan,
  • İş arayan değil, iş için aranan, girişimci ve yenilikci mezunlar yetiştiren,
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket eden ve bu anlamda projeler geliştiren,
  • Paydaş memnuniyeti odaklı başarıya yönelen,
  • Çalışan onuru ve huzuruna uygun çalışma ortamı sağlayan,
  • Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi temel alan,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren,
  • Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlayarak çağdaş bir dünya üniversitesi olmaktır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel