Maltepe Üniversitesi | Engelli Öğrenci Birimi

Engelli Öğrenci Birimi

Misyonumuz

Engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarının gözetilmesi, engellerine rağmen toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Yerleşke içerisinde yer alan tüm mekanlara, hizmetlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesini sağlamaktır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel