Maltepe Üniversitesi | “Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü Bitirme Jürisi”

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü Bitirme Jürisi”

27.12.2018, 10:00-13:00
“Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü Bitirme Jürisi”
Yer: Marma Otel İstanbul, Pertev Naili Boratav Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel