Maltepe Üniversitesi | “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bitirme Jürisi”

“Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bitirme Jürisi”

03.01.2019, 09:00-14:00
“Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bitirme Jürisi”
Yer: Marma Otel İstanbul, Pertev Naili Boratav Salonu
Düzenleyen: İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel