Maltepe Üniversitesi | “Erasmus Staj Konsorsiyum 5. Yönetim Kurulu Toplantısı”

“Erasmus Staj Konsorsiyum 5. Yönetim Kurulu Toplantısı”

18.12.2018, 12:00-14:00
“Erasmus Staj Konsorsiyum 5. Yönetim Kurulu Toplantısı”
Yer: Marma Otel İstanbul, Pertev Naili Boratav Salonu
Düzenleyen: Uluslararası Ofis

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel