Maltepe Üniversitesi | Uzaktan Öğretim Faaliyetleri
Maltepe Üniversitesi COVID-19

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Paylaş

1. Uzaktan Öğretim Faaliyetleri:

1.1 Çevrimiçi (online) eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) uygulamalar:

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında bulunan 3254 ders şubesinin 2747 şubesi Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning Menagement System) Blackboard Learn-Collaborate sisteminde yürütülmektedir. Söz konusu şubelerin tümünde eşzamanlı (senkron) canlı dersler yapılmaktadır. Ders materyalleri, duyurular, mesajlar, sınavlar, ödevler ve tartışma forumları da eşzamansız (asenkron) olarak sistemde yer almaktadır.

1.2 Sınav uygulamaları:

Sınavlar Blackboard sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğretim elemanının tercihine göre test veya ödev yöntemi kullanılarak öğrencilerin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Testlerde; çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve açık uçlu soru türleri kullanılmaktadır. Ödevlerde benzerlik oranını belirleyen Turnitin ödevi ve öğrenme yönetim sistemi içi benzerlik oranını belirleyen “safeassign” ödev türü kullanılmaktadır.

1.3 Öğretim elemanlarına verilen çevrimiçi (online) eğitimler:

Öğrenme yönetim sistemimiz olan Blackboard Learn-Collaborate sistemini yaklaşık iki yıldır Üniversitemizde kullanmaktayız. Öğretim elemanlarının iki yıllık deneyimlerinin yanı sıra COVID-19 döneminde uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm akademisyenlerimizin katıldığı üç kez çevrimiçi (online) eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca öğrenme yönetim sisteminin kullanımıyla ilgili örnek videolar “Kullanım Kılavuzları” web sayfamıza eklenmiştir. Süreç boyunca kullanımlarla ilgili sürekli olarak bilgilendirme yapılmıştır.

1.4 Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:Uzaktan eğitim etkinlikleriyle ilgili olarak öğrenciler web sitesi üzerinden yayımlanan duyurularla (şimdiye değin  toplam olarak 25 duyuru yayımlanmıştır) SMS ve e-posta iletileriyle sürekli olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca Öğrenme Yönetim Sistemi aracılığıyla sisteme her girildiğinde karşılaşılan duyurular söz konusu olmaktadır.

1.5 Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı olan Rehberlik ve Piskolojik Danışmanlık Birimi psikologları öğrencilerle birebir çevrimiçi ortamda görüşmeler gerçekleştirmektedir.