Maltepe Üniversitesi | Ar-Ge Faaliyetleri
Maltepe Üniversitesi COVID-19

Ar-Ge Faaliyetleri

Paylaş

3. Ar-Ge Faaliyetleri:

3.1. Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu:

Öğr. Üyesi Aslı KARADENİZ, Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ, Negatif Basınçlı ve Morötesi Işınlı Örnek Alma İstasyonu geliştirmişlerdir. Hastanelerde COVID-19 gibi hastalıklarla mücadele amacıyla hastalık şüphesi bulunan kişilerden örnek alma esnasında örneği alan hastane personeliyle hasta adayı kişi ile örnek alınan kişiden sonra aynı ortamda örnek alınacak diğer kişiler arasında hastalığın kontaminasyonun (bulaş riskinin) minimum düzeye indirgenmesi ve steril bir çalışma ortamının maksimum düzeyde sağlanması amaçlanmıştır. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başarı ile kullanılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/29042020095949165-istasyon.pdf

3.2. UV Dezenfeksiyon Kabini:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Afif Sıddıki ve Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÇINAR ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanı Uzman Yasin POLAT, ISTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına Ozon Destekli UV Dezenfeksiyon Kabini projesini sunmuşlardır. Proje, MayaTTO A.Ş. yöneticiliğinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Prof. Dr. Afif SIDDIKİ’nin yürütücülüğünde sunulmuş olup, Sanayi’den Proje Ortağı olarak Hexagon Studio yer almaktadır (Başvuru sahibi MAYATTO AŞ’dir).

Ayrıntılı bilgi için: https://maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/29042020055017682-cihaz.pdf

Ayrıca, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Afif SIDDIKİ başkanlığında ve ekibi (Tıp Fakültesinden Ar. Gör. Nur KALUÇ ve Öğr. Üyesi Dr. Pınar BUKET DEMİREL,  MayaTTO AŞ’den Yasin POLAT) UV kabin Ar-Ge çalışması için Maltepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Lab.de çeşitli maya ve bakteri deneyleri yapmaya başlamışlardır. Bu deneylerin bir sonraki aşamasında, direkt virüsler üzerine çalışma yapılacak olup, konu hakkında TÜBİTAK MARTEK’ten bir firma ile de görüşmeler devam etmektedir.

3.3. Literatür Taraması Yetkinliği:

Arş. Gör. Sena Melike ÖZDAMAR TAŞCI. Hemşirelik Yüksekokulu. Covid-19 sürecinde Maltepe Üniversitesi TTO biriminin desteği ile Sabancı Üniversitesi SUNUM COVİD-19 TR Yetkinlik Haritası Projesinde, Global Tedavi Yaklaşımlarının Takibi alt başlığında Literatür Taraması yetkinliğinde yer almaktadır.

Başvuruya Hazırlanan Projeler

• Gülsen Baytemir, COVID-19 International Student Well-being Study. (16 ülkenin katıldığı, uluslararası bir proje. Maltepe, Marmara ve Koç Üniversitelerinin ortaklığında hazırlanıyor.)

• Akşit, G., Eyüboğlu, E., Kodak, D., Aktan, C., Dudaklı, A. H."Covid-19 Salgını Sürecinde Medya Kullanımının Sağlık Riski Algısı Üzerine Etkisi: Kuşaklararası Bir Alan Araştırması" (TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel çağrı için hazırlanmış olup 4 Mayıs 2020 tarihinde başvurulacaktır.)

• Gonca Telli ve Samet Aydın. COVID-19'un Türkiye’deki Tüketici Davranışları ve Perakende Sektörüne Etkisi. (SOBAG COVID-19 Çağrısı Proje Başvurusu, başvuru hazırlıkları devam ediyor.)

• Gonca Telli ve Samet Aydın. “İşletme ve Yönetim Bilimlerinde Dijital Çağın Yeni Dersleri Benchmark Çalışması” Ön hazırlıkları sürüyor.

• ISTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Atiye Tümenbatur “COVİD-19 ile Mücadelede Kentsel Temel İhtiyaç Malzemelerinin Dağıtım Modeli” başlıklı bir proje hazırlamaktadırlar. Bu projenin amacı 15,52 milyon nüfusla, 39 ilçe ile toplam 5.343. km 2 alana sahip İstanbul’da özellikle temel ihtiyaç maddelerinin Dağıtım Modelinin kurulmasıdır. (Bu projede başvuru sahibi Maltepe Üniversitesidir.)

• ISTKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı çerçevesinde, MayaTTO AŞ ve Marma Hotel ile ortak bir proje hazırlamaktadırlar. 6-10 yaş grubu çocuklar için “İlk Mutfağım” başlıklı proje önerisi hazırlanmaktadır. Amacı, COVID-19 sebebiyle karantinada bulunan ailelerin evlerinde çocuklarıyla keyifli bir zaman geçirmesi ve çocukların dünya mutfağını yakından tanımasını sağlamaktır. (Bu projede başvuru sahibi MAYATTO AŞ’dir.)

• Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Atiye Tümenbatur “A Food Valley Design Methodology” başlıklı PRİMA H2020 Proje başvurusu çalışması yapılmaktadır. Proje ortakları, Maltepe Üniversitesi, Slovenya, İspanya ve Yunanistandır.

• Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Atiye Tümenbatur TÜBİTAK “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel çağrı için “COVID-19 Pandemi sürecinde hastanelere tedarik yöntemi” ile ilgili bir proje başvurusu hazırlamaktadırlar.

SOYAÇ Projeleri:

Dünyayı küresel ölçekte etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle okulların 13 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitme geçilmesinden sonra proje çalışmalarına online olarak devam edilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu’ndaki 11 şube için ayrı ayrı psikoloji, sosyal hizmet, hemşirelik ve beslenme bölümlerinin öğrencilerinden 11 sınıf ekibi oluşturulmuştur.  Düzenli süpervizyonlar ve eğitimler ile desteklenen ve Ekim 2019’dan bu yana okulda çalışan sınıf ekiplerinin halihazırda çocuklar ve sınıf öğretmenleri ile güven ilişkisi kurmuş olmaları çalışmaların uzaktan devam etmesine olanak vermiştir. Bu çalışmalarda Eleştirel Düşünme bağlamında Felsefe Bölümü ve Felsefe Anabilim Dalı Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitmen olarak yer almaktadır.

SOYAÇ ISTKA Proje Başvuruları

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

kapsamında Çekmeköy Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı ile iki proje başvurusu yapılmıştır. Bu projeler:

1. Çekmeköy Belediyesi ile  “Pandemide Yardımlaşma ve Dayanışma (PAYDA)”

2. Üsküdar Kaymakamlığı ile “ COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Üsküdar’da Çocuklar ve Aileleri için Psikosoyal Destek Çalışmaları” projeleridir.

3. Uluslararası Eğitim

COVID-19 Küresel salgının neden olduğu belirsizlik, yas ve kayıp duyguları bireysel ve kollektif travma çalışmalarına büyük bir ihtiyacı doğurmuştur. SOYAÇ ve Reconnect Center (Amerika) işbirliğiyle Psikolog Dr. Karol Darsa tarafından geliştirilmiş ‘RECONNECT’ BÜTÜNLEYİCİ TRAVMA TEDAVİ MODELİ (RITTM) eğitimi planlanmıştır. Eğitimin ilk iki modülü uzaktan yapılacaktır.