Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | İŞBİRLİKLERİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

İŞBİRLİKLERİ

Paylaş

Prof. Dr. Tahir ÇAĞIN, Teksas Üniversitesi

Prof. Dr. Raşit TURAN, ODTÜ GÜNAM

Prof. Dr. Ayben KİLİSLİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Prof. Dr. Karol FROHLICH, Slovakya Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN, YTÜ

Doç. Dr. Şahin UYAVER, Türk-Alman Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün BAYDOĞAN, İTÜ

Prof. Dr. Ki-Hyun Kim, Hanyang Üniversitesi

Doç. Dr. Adem TEKİN, İTÜ

Dr. Elif ALTÜRK PARLAK, TÜBİTAK MAM

Dr. Cihat TAŞALTIN, TÜBİTAK MAM

Doç. Dr. Emine TEKİN, TÜBİTAK MAM

Doç. Dr. Murat ÇALIŞKAN, YTÜ

Murat Ferhat DOĞDU, Enwair Enerji Teknolojileri