Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi | GT'2019 TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
ÇEVRE ve ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

GT'2019 TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİ

Paylaş

06-07 Şubat 2019'da Bilkent Otel Ankara'da gerçekleştirilen GT'2019 Türkiye Jeotermal Kongresi'ne katılan Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Hamit Topuz ve Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Yuca "ENERJİ DEPOLAMA VE HİBRİT UYGULAMALAR" isimli bildiri sunmuşlardır.