Maltepe Üniversitesi Kurum Arşivi | Prof. Dr. Oral PEKTAŞ
Maltepe Üniversitesi Kurum Arşivi
Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oral PEKTAŞ

Paylaş

Prof. Dr. Oral PEKTAŞ, 1997 – 2001 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Rektörlük görevinde bulunmuştur.1974 yılında Türkiye’de ekokardiyografi ile ilgili ilk kitabın yazarı, 1983 yılında Türkiye’de ilk kez Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti uygulaması yapan GATA Kardiyoloji Bilim Dalı ekibinin başkanı, akut miyokart enfarktüsünde intravenöz uygulanan streptokinaz tedavisinin öncülerinden biridir. 12 Kasım 2015’te hayata veda etmiştir.