Yönetim Kurulu

Rektör                           Prof. Dr. Şahin KARASAR
Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Selahattin YILDIZ
Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf AKSAR
İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Filiz Otay DEMİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şahin KARASAR
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Esra SAĞLAM
Seçilmiş Üye Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Seçilmiş Üye                                             Prof. Dr. Zafer ÖZTEK