REKTÖRLÜK

 

Rektör
Prof. Dr. Şahin KARASAR

 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Belma AKŞİT

Genel Sekreter 
Dr. M. Nuri OLUR

Özel Kalem Müdürü
Sinem Gül BAYRAKTAR

Yazı İşleri Müdürü
Naziye SEYMENOĞLU

Sağlık ve Sosyal
İşletmeler Müdürü

Hasan KÖSE

Bilgi İşlem Daire Başkanı
Levent YALÇIN


İdari ve Mali
İşler Daire Başkanı

Dilek AKÇORU

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı V.

Seda İÇİN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Hikmet TOSYALI

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı
Şükran SABAH

 

Yapı İşleri ve Teknik
 İşler Daire Başkanı

Vedat ÇAKIRCA