25-26 Mayıs 2017: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu

MALTEPE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MALTEPE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
“REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTA
YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALAR SEMPOZYUMU”
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ
MARMA OTEL İSTANBUL-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ
25-26.05.2017

PROGRAM:

25.05.2017, Marmara Eğitim Köyü-Marma Otel İstanbul

09:00 – 09:30 Kayıt

09:30 – 11:00 Açış Konuşmaları

Faik KAPTAN, Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürü

Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Nejdet UYGUN, Maltepe Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü

11:00 – 11:30 Ara

11:30 – 13:00

KONFERANS: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Yenilikler

Doç. Dr. Ahmet BEDEL

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:30

I. OTURUM: ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTA YENİLİKLER

Uzm. Psk. Didem ALTAY

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Birsel NEMLİOĞLU

15:30 – 16:00 Ara

16:00 – 17:30

II. OTURUM: REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARI

Yrd. Doç. Dr. Gülşen VARLIKLI

Yrd. Doç. Dr. İpek Güzde PUR KARABULUT

26.05.2017, Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi

10:00 – 12:30

ÇALIŞTAYLAR

I.ÇALIŞTAY: Siber Zorbalık

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Demet PEKŞEN SÜSLÜ

II. ÇALIŞTAY: Öğrenirken ve Öğretirken Etkili Olan Duygusal Faktörler: İlişkisel ve Yansıtmalı Yaklaşım

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Özden BADEMCİ

III. ÇALIŞAY: Aile ve Okul Sistemlerinin Etkileşimi ve Eşgüdümlenmesi

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Narin BAĞDATLI VURAL

IV. ÇALIŞTAY: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Eylem Araştırması Yaklaşımı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ayhan HAKAN

V. ÇALIŞTAY: Psikolojik Danışmanlıkta Uygulamalı Meslek Etiği

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Gökçe GÜVERCİN

VI. ÇALIŞTAY: Cinsel Eğitim

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Alper ÇUHADAROĞLU

VII. ÇALIŞTAY: Çocuklarda Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Öğrenme Güçlüklerine Yaklaşım

Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Handan DOĞAN

VIII. ÇALIŞTAY: Akran Mentörlüğü

Kolaylaştırıcı: Psk. Candan KAVALCI

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:30

ÇALIŞTAY RAPORLARININ PAYLAŞIMI

15:30-16:00 Ara

16:00-18:00

ÇALIŞTAY RAPORLARININ PAYLAŞIMI VE KAPANIŞ