NEDEN MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ?

Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yer alan Mimarlık, İç Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı bölümleri,“YAŞAM ALANLARIMIZI” en küçük ölçekten en büyük ölçeğe değin düzenleyecek, şekillendirecek olan hizmet sunucularını (mimarları, iç mekan tasarımcılarını, gemi ve yat tasarımcılarını, kent plancılarını, vb.) yetiştiren kurumlardır. Bu neden ile eğitim-öğretim modeli TOPLUMUN SAĞLIĞI, ESENLİĞİ, GÜVENLİĞİ ve REFAHI İLE İNSANIMIZIN GÜVENLİ ve KALİTELİ BİR YAPILI ÇEVREDE YAŞAM HAKKI için hizmetlerin bütünlüğü ilkesi çerçevesinde AB kriterleri de dikkate alınarak bütünleşik olarak yeniden yapılandırılmıştır

Bu vizyon ile eğitimini sürdüren fakültemiz; problemlerin tanımlanması, modellenmesi ve çözüm için analitik düşünme, insanlara yararlı sistemleri yaratma, geliştirme ve işletme için yeterli tasarım ve sentez yapabilme, dünyadaki sanatsal, ekonomik, sosyal ve endüstriyel eğilimleri anlayarak toplumdaki değişimlere öncülük edebilme, değişen dünyada artık eğitimin, eğitim kurumlarında verilen bilgi ile sınırlı olmadığını anlayarak, yaşam boyu kendini eğitip yenileyebilme anlayış ve yeteneklerini, kazandırmayı hedeflemektedir.

Fakültemizde tasarım stüdyosu odaklı ve kuram-uygulama bütünselliğine dayanan bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık, Gemi ve Yat Tasarımı bölümlerindeki öğrenciler, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlamış olan yeni Eğitim Modelimize göre, Mimarlık- İç Mimarlık bölümleri ilk iki yıl, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü ise bir yıl ortak eğitim alacaklardır. Gemi ve Yat Tasarımı bölümü ikinci, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri üçüncü seneden itibaren kendi uzmanlık alanlarına göre eğitimlerine devam edeceklerdir. Bu ortak eğitim-öğretim modeli ile yandal, çift anadal ( 2. diploma) ve yatay geçişle bölüm değiştirme olanakları sağlanmaktadır. Eğitim süreci boyunca kullanılan mekânların dışında yeni yapılan “hangar” binasında maket atölyeleri, malzeme laboratuarları ve bina-yapı uygulama atölyelerinde kuram-uygulama bütünselliği sağlanmaktadır.

Bu bağlamda gerçekleştirilecek, interdisipliner bir eğitim-öğretim, kuram (teori) –kılgı (uygulama) bütünselliğinde, özellikle Mimarlık Temel Alanınınuygulamalı bilim, teknoloji ve sanat alanları olması nedeni ile takım çalışmasını olmazsa olmaz hale getiren bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu bakış açısı ile Fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin iletişim içerisinde, katılımcı, şeffaf, paylaşımcı, her türlü bilimsel gelişmeye ve yeniliğe açık, bireysel gelişmelere yön verici ve özendirici (öğretici ve öğrenci odaklı ve usta-çırak ilişkisi içerisinde) bütünleşik bir modelle yönetilmesi esas alınmıştır. Fakültede katılımcı, paylaşımcı ve takım çalışmasını özümsemiş etik değerlere saygılı bir kültür ve ortam oluşturmak, bölümlerde çağdaş bir eğitim altyapısı oluşturmak, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel, teknolojik ve sanatsal değişim ve gelişimleri izleyen yenilikçi bir ortam yaratmak, bilimde çağdaş, düşüncede özgür ve yaratıcı insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek temel amaçlar olarak benimsenmiştir.

Prof. Dr. Kami Ferhan YÜREKLİ
Dekan

Neden Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü?
Neden İç Mimarlık Bölümü?
Neden Mimarlık Bölümü?