Maltepe Çocuk Üniversitesi

Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirip başarılı ve mutlu bireyler haline gelerek ülke kalkınmasında önemli role sahip olmalarının başında etkin bir EĞİTİM gelir. Öğrencilerin bilim ve sanatla erken yaşta tanışmalarının toplumun gelişimi ve refahı açısından olumlu etkileri vardır.  Bu gerçekten yola çıkarak, ilk olarak İngiltere’de 1993 yılında Çocuk Üniversitesi kurulmuştur.  Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada Çocuk üniversitelerinin önemi anlaşılmış ve sayıları arttırılmıştır.  Böylece öğrencilerin hâlihazırdaki becerilerini ve ilgilerini geliştirmek, yeni ders alanlarını keşfetmelerini ve öğrenmeyi seven diğer çocuk ve gençlerle etkileşime girmelerini sağlamak mümkün olmaktadır.

2. - 7. Sınıflar Arası Öğrenciler

Çocuk üniversitelerinin amacı çeşitli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açıp, geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda;

  • Onları sorgulamaya, araştırmaya, eleştirel düşünmeye, yeni ve özgün düşünceler üretmeye teşvik etmek,
  • Böylece küçük yaşlardan itibaren onlarda bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak,
  • Yeteneklerini ortaya çıkarmak,
  • Onların duygu, düşünce, izlenim ve kültür birikimlerini özgürce ifade etmelerine, yetenek ve yaratıcılıklarını estetiği dikkate alarak geliştirmeğe ve böylece özgüvenlerinin artmasına s a n a t yoluyla yardımcı olmak,
  • Kendilerini her yönleriyle tanımalarını sağlamak,
  • Seçimlerini yapmadan önce onları meslekler konusunda bilinçlendirerek kendilerine gerçekçi hedefler koymalarına yardımcı olmak,
  • Böylece farklı alanlarda kendilerini sınamalarına fırsat yaratmak,
  • Eğlenerek öğrenme imkânı sunmak ve
  • Üniversitenin topluma açılmasını sağlamaktır.

Adres: http://cocukuniversitesi.maltepe.edu.tr