Maltepe Çocuk Üniversitesi

Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirip başarılı ve mutlu bireyler haline gelerek ülke kalkınmasında önemli role sahip olmalarının başında etkin bir EĞİTİM gelir. Öğrencilerin bilim ve sanatla erken yaşta tanışmalarının toplumun gelişimi ve refahı açısından olumlu etkileri vardır.  Bu gerçekten yola çıkarak, ilk olarak İngiltere’de 1993 yılında Çocuk Üniversitesi kurulmuştur.  Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada Çocuk üniversitelerinin önemi anlaşılmış ve sayıları arttırılmıştır.  Böylece öğrencilerin hâlihazırdaki becerilerini ve ilgilerini geliştirmek, yeni ders alanlarını keşfetmelerini ve öğrenmeyi seven diğer çocuk ve gençlerle etkileşime girmelerini sağlamak mümkün olmaktadır.

2. - 7. Sınıflar Arası Öğrenciler

Çocuk üniversitelerinin amacı çeşitli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açıp, geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda;

  • Onları sorgulamaya, araştırmaya, eleştirel düşünmeye, yeni ve özgün düşünceler üretmeye teşvik etmek,
  • Böylece küçük yaşlardan itibaren onlarda bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak,
  • Yeteneklerini ortaya çıkarmak,
  • Onların duygu, düşünce, izlenim ve kültür birikimlerini özgürce ifade etmelerine, yetenek ve yaratıcılıklarını estetiği dikkate alarak geliştirmeğe ve böylece özgüvenlerinin artmasına s a n a t yoluyla yardımcı olmak,
  • Kendilerini her yönleriyle tanımalarını sağlamak,
  • Seçimlerini yapmadan önce onları meslekler konusunda bilinçlendirerek kendilerine gerçekçi hedefler koymalarına yardımcı olmak,
  • Böylece farklı alanlarda kendilerini sınamalarına fırsat yaratmak,
  • Eğlenerek öğrenme imkânı sunmak ve
  • Üniversitenin topluma açılmasını sağlamaktır.

Adres: http://cocukuniversitesi.maltepe.edu.tr

EĞİTİM ÜCRETİ

14 haftalık programın Toplam Ücreti 1.650 TL + KDV (%8) = 1782 TL ’dir.

İstenildiği takdirde ücret 3 taksit halinde ödenebilir., 550 TL + KDV (%8) = 594 TL

         1. Taksit    

2. Taksit 

      3. Taksit

 

Son Ödeme Tarihi

15 Şubat 2017

Son Ödeme Tarihi

25 Mart 2017

Son Ödeme Tarihi

       22 Nisan 2017

TOPLAM ÜCRET

      550 TL + KDV (%8)

 550 TL + KDV (%8)

      550 TL + KDV (%8)

1.650 TL + KDV (%8)

 

Aşağıdaki indirim gruplarından sadece tek bir indirim grubundan yararlanılabilir.    

 

İNDİRİMLER

  Kardeş İndirimi (%20 indirim)

         Taksitler : 440 TL+KDV (%8) = 475 TL

  10 kişi ve üstü gruplarda grup indirimi (%20 indirim)

          Taksitler: 440 TL+KDV (%8) = 475 TL

  Maltepe Üniversitesi - Marmara Koleji Çalışanlarının Çocukları için (%20 indirim) : 

          Taksitler: 440 TL+ KDV (%8) = 475 TL 

  Marmara Koleji Öğrencileri için (%20 indirim) : 

           Taksitler: 440 TL+ KDV (%8) = 475 TL

 

HESAP ADI: T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

IBAN NO: TR04 0006 4000 0011 2650 0500 25 (İŞ BANKASI)

AÇIKLAMA: ÖĞRENCİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI (zorunlu) + ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI + ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ 2. DÖNEM EĞİTİM ÜCRETİ 

TELEFON: 0216 626 10 50 (2555)

İLGİLİ: SİNAN NAZIM

 

 

HTML background position example