Kadro İlanının İptali

30 Ocak 2017 tarih ve 29964 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2 adet Profesör kadrosu ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiştir. İlgililere saygıyla duyurulur.

REKTÖRLÜK