Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Uluslararası Bakalorya Liderlik Sertifikası

Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı -  Uluslararası Bakalorya Liderlik Sertifikası

Maltepe University Educational Management Masters Programme - International Baccalaureate Leadership Studies Certificate

 

İki yıl süreli programı başarı ile tamamlayan öğrenciler

 • Yüksek Lisans Diploması
 • Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikası 

almaya hak kazanırlar.

 

Students who sucessfully complete the two-year programme will get

 • A Master's degree in Educational Management
 • An International Baccalaureate Advanced Certificate in Leadership Research

 

Programın Amacı / The goal of the programme

Yönetici ve öğretmenlere Uluslararası Bakalorya (IB) felsefesine uygun liderlik niteliklerini kazandırmak ve bu alanda IB araştırmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır.

The goal of the programme is to help the teachers and administrators gain leadership qualities in tune with the IB philosophy.

 

Katılımcılar ve Program Yapısı / Participants and Structure of the Programme

Eğitim programı esnek / modüler bir yapıda yüzyüze ve uzaktan eğitimi harmanlayan bir şekilde tasarlanmıştır. 
The  education programme is designed with a flexible/modular  structure combining face to face and on-line education.

 

Program 8 sekiz dersten ve bir tezden oluşmaktadır.  

The programme comprises of 8 eight courses  and  a thesis.

Dersler / Courses
 

 • Eğitimde Liderlik / Leadership in Education
 • Kültürlerarası Farkındalık / Intercultural Awareness
 • Bilimsel Araştırma Yöntemi/ Scientific Research Method
 • Değişim Yönetimi / Change Management
 • Eğitimde Yönetişim / Governance in Education
 • Uygulamalı Araştırma / Applied Research in Education
 • IB Programlarında Değerlendirme / Assessment in IB Programmes
 • Eğitim İstatistiği/ Educational Statistics
   

Programın Dili /  The  Language of the Programme

 • Program Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli olacaktır.
  The programme wil be conducted bilingually in Turkish and English.
 • Tez çalışmasının dili İngilizce olup, Türkçe özeti ile birlikte sunulacaktır. 
  The thesis will be submitted in English with a Turkish summary.

 

Önemli Tarihler / Important Dates

Başvuru Tarihleri :1 Mayıs - 31 Agustos 2017 / Application Dates  : May 1 - August 31, 2017

Başlangıç Tarihi : Eylül 2017 / Starting Date :  September 2017

 

Ücret / Tuition

19.500 TL (KDV Dahil  2 yıllık program+IB Sertifika ücreti)  

19,500 TL (VAT included 2  year programme + IB Certificate Fee)

 

Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı -  Uluslararası Bakalorya Liderlik Sertifikası

Maltepe University Educational Management Masters Programme - International Baccalaureate Leadership Studies Certificate