Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Değerlendirme Sonucu (21.02.2017)

              

Fakülte

Bölüm

Başarılı olan Asıl ve Yedek

Adayın Adı - Soyadı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yusuf Tolga ÜNKER (Asıl)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı

Çağan ÇANKIRILI (Yedek)