Doçentlik Sınav Duyurusu Hk.

Sıra No: 50  
Temel Alan Kodu: 1120  
Temel Alan Adı: Maliye  
Toplantı Yeri: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ  / HUKUK FAKÜLTESİ
Toplantı Tarih ve Saati 15.11.2017 Saat: 10.00
Adaylar Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi / Fakültesi
  Dr. ALTUĞ MURAT KÖKTAŞ ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Sıra No: 114  
Temel Alan Kodu: 1034.14
Temel Alan Adı: Geriatri  
Toplantı Yeri: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ  / TIP FAKÜLTESİ
Toplantı Tarih ve Saati 21.11.2017 Saat: 10.00
Adaylar Unvanı Adı Soyadı Üniversitesi / Fakültesi
  Dr. MUSTAFA KEMAL KILIÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI AD