08 Mayıs 2018: Endüstri 4.0 Döneminin Hazırlayıcıları: Eğitim Kurumlarının Değişim ve Dönüşümü Konferansı